Vogelvluchtperspectief met Eindhoven in de achtergrond
Vogelvluchtperspectief met Eindhoven in de achtergrond

The Dutch Mountains Veldhoven

Veldhoven

Werkomgeving van de toekomst

Strategische locatie
De beoogde locatie voor de ontwikkeling van The Dutch Mountains is strategisch gelegen aan de voet van afslag 32 (Veldhoven-Zuid) aan de A2. De locatie heeft een prominente positie aan ‘Brainport Avenue’, het deel van de A2, A58 en A67 dat het stedelijk gebied van Brainport, ofwel de kennisregio Eindhoven/Zuidoost-Brabant, doorkruist. Hieraan bevinden zich de belangrijkste kennisclusters van Brainport, waaronder de High Tech Campus. De locatie is niet alleen zichtbaar voor miljoenen passanten, maar markeert ook de entree tot het bedrijventerrein de Run waar zich tevens de campus van ASML bevindt. Het wordt daarom van regionaal belang geacht dat hier een gebouw verschijnt van bijzondere architectonische waarde dat uitdrukking geeft aan de economische potentie van dit gebied.

Zicht vanuit binnentuin
Zicht vanuit binnentuin
Visuele connectie tussen interieur en binnentuin
Visuele connectie tussen interieur en binnentuin
Zicht vanaf kempenbaan
Zicht vanaf kempenbaan
Zicht vanaf de gymnastiekzaal
Zicht vanaf de gymnastiekzaal
Werkomgeving van de toekomst
De beoogde locatie voor de ontwikkeling van The Dutch Mountains biedt uitstekende randvoorwaarden voor de vestiging van voorzieningen en kennisintensieve bedrijven. Deze opgave gaat echter veel verder dan het ontwikkelen van ruimte voor kantoorachtige functies. Voor kennisintensieve bedrijven is het van groot belang om een aantrekkelijke, inspiratievolle werkomgeving te kunnen bieden aan kenniswerkers waarin zij zich prettig voelen en waarin ontwikkeling en uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd. De uitdaging voor TDM is om een werkomgeving te realiseren die tevens een waardevolle leefomgeving is. Een leefomgeving waarin behalve voor werken ook veel aandacht is voor ontmoeting, contemplatie, ontspanning en lichamelijke gezondheid.

Waarom worden The Dutch Mountains straks een fijne plek om te werken?
Allereerst is dit de goede bereikbaarheid. Behalve een goede verbinding met het rijkswegennet en het HOV-net wordt bijvoorbeeld ook voorzien in een aantrekkelijke parkeervoorziening met ruim voldoende capaciteit.

Het tweede aspect is het rijke aanbod van voorzieningen waardoor hier het werken kan worden gecombineerd met andere alledaagse activiteiten, zoals eten, boodschappen doen en ontspanning. The Dutch Mountains zullen functioneren als een klein dorp (‘smart village’) met restaurants, een café, fitness, kinderopvang, supermarkt, expositieruimte etc. Er wordt ook gedacht aan een verblijfsaccommodatie (hotel) voor kort en langer verblijf. Bedrijven als ASML hebben aangegeven hier grote behoefte aan te hebben om hun bezoekers en tijdelijk personeel te kunnen huisvesten. De meeste voorzieningen zullen openbaar toegankelijk zijn en ook buiten kantooruren geopend. Dat wil zeggen dat ook werknemers van bedrijven op de aangrenzende terreinen gebruik kunnen maken van deze voorzieningen, maar ook de goedgeïnformeerde snelwegpassant. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke stedelijke reuring op het terrein van The Dutch Mountains, zowel overdag als ’s avonds. Daarnaast zal ook het draagvlak van deze voorzieningen toenemen. De combinatie met een hotelvoorziening biedt hiertoe vele extra kansen.

Zeer kenmerkend voor The Dutch Mountains, en misschien wel de belangrijkste voorziening, zal een bijzonder vormgegeven binnentuin zijn, afgeschermd van het geluid en beeld van de snelweg. Deze tuin, in feite een klein park van ruim één hectare groot, biedt gelegenheid voor korte wandelingen, spontane ontmoetingen en individuele contemplatie. Daarnaast geeft het uitdrukking aan collectiviteit en een ‘sense of place’.

The Dutch Mountains zullen ook een werkomgeving worden met een onderscheidende ruimtelijke kwaliteit. Hier zal een bijzonder en spectaculair gebouw verschijnen met een eigen(wijze) signatuur. Een gebouw met fijne werkplekken en voorzieningen, maar ook een gebouw waar gebruikers zich mee kunnen identificeren; een werkplek om trots op te zijn!

Ruimtelijk concept
In plaats van een reeks losse bouwvolumes in het open veld is er gekozen voor één bouwvolume, waarin meerdere bedrijven gehuisvest zullen zijn te midden van de gedeelde voorzieningen. Dit heeft het voordeel dat alle voorzieningen voor alle bedrijven eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk zijn, waardoor er ook beter gebruik van gemaakt zal worden. Het gebouw biedt nadrukkelijk ook plaats aan kleinere bedrijven voor wie een eigen pand met eigen voorzieningen geen optie is. Het bundelen van krachten biedt ook de mogelijkheid om een architectonisch gebaar van formaat te maken. In plaats van individuele expressie op beperkte schaal worden bedrijven onderdeel van iets veel groter waar zij identiteit aan kunnen ontlenen.

Het bouwvolume staat niet midden op het terrein, maar beschrijft de randen van de locatie en omsluit daarmee een groene buitenruimte. Juist dit besloten, verborgen karakter geeft veel kwaliteit aan deze buitenruimte. Dit in tegenstelling tot een conventionele opstelling waarbij de groene ruimte rondom de bebouwing wordt gedomineerd door de aanwezigheid van de snelweg.

Er ontstaat een gebouw dat excelleert in horizontaliteit. Dit horizontale karakter is in zekere zin de ruimtelijke vertaling van een kennisintensieve werkomgeving waar samenwerking en uitwisseling centraal staan. In een torenachtig volume is de interactie tussen de vloervelden meer beperkt en daarmee ook de wisselwerking tussen afdelingen en bedrijven onderling. Het bouwvolume dat ontstaat, is 440 meter lang. In plaats van te wedijveren met de hoogste gebouwen ter wereld, kan deze ‘landscraper’ zonder moeite opgenomen worden in een nieuwe generatie van langste gebouwen ter wereld.

De koppen van de landscraper worden verhoogd naar hoogten van 33 en 45 meter. Hierdoor ontstaat een sculpturaal gebouw dat uitdrukking geeft aan de geborgenheid die het wil bieden. Daarnaast ontstaat een mooie scenografische ervaring vanaf de snelweg, waarbij de positie van de koppen ten opzichte van elkaar voortdurend verandert en het gebouw lijkt te bewegen.

Parkeren
De parkeervoorziening bestaat uit twee lagen waarvan de onderste circa 1,5 meter verdiept ligt. De voorziening is opgebouwd uit twee lusvormige parkeerstroken (16 meter breed) die langs de randen van de locatie lopen. De totale (maximale) capaciteit bedraagt circa 1500 plaatsen. De hoofdingang bevindt zich aan de zijde van de Kempenbaan. Via een parallelbaan of via de Julianastraat kan de noordelijke entree worden bereikt. De entrees zijn zo dicht mogelijk bij de hellingbanen gesitueerd. Door deze parkeerstructuur is het mogelijk om de voordelen van een centrale parkeervoorziening (het delen van capaciteit) te combineren met de mogelijkheid om onder het eigen bedrijf te parkeren. De parkeerlagen worden grotendeels verlicht met daglicht en natuurlijk geventileerd. De parkeervoorziening wordt zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde omzoomd door een grondlichaam dat de auto’s aan het zicht onttrekt. Hiermee ontstaat tevens een groen basement voor het bovenliggende glazen gebouw.

Park
Omsloten door grondlichamen en bebouwing en daarmee afgeschermd voor geluid, bevindt zich een ruim, maar tevens intiem park. Dit park, 13.000m2 groot, biedt gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting voor werknemers en hotelgasten. Het park heeft tevens een functie voor de buffering van regenwater en zal dientengevolge regelmatig van gedaante veranderen. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een biologische waterzuivering, een grijswatervoorziening en een (secundiare) bluswatervoorziening.

Lobby
Op een hoogte van 4,5m boven het maaiveld bevindt zich de lobby (ruim 16.000 m2). Hier zijn de entrees en recepties van de bovengelegen bedrijven gelegen. Hier bevinden zich tevens de voorzieningen van het complex. Daarbij kan worden gedacht aan (bedrijfs)restaurants en conferentieruimten, maar ook aan fitnessruimte, een binnenzwembad, een supermarkt en een expositieruimte. Daarnaast wordt gedacht aan een informatiecentrum en een ‘Brainport Experience Center’. Alle voorzieningen grenzen aan het groene binnengebied. Uitkragende balkons geven vanuit de lobby toegang tot het park.

Werkruimte/hotel
Het sculpturale bouwvolume (ruim 30.000 m2) wordt gevormd door kantoorachtige functies, laboratoria en hotelkamers. Het aantal te vestigen bedrijven en de wijze waarop de ruimte wordt verkaveld is flexibel. De koppen van het gebouw lenen zich goed voor de huisvesting van grotere bedrijven, terwijl het middendeel bijzonder geschikt is voor kleinere bedrijven en startups. Alle werkvloeren en hotelkamers hebben uitzicht op het park en op de stad.

Dak
Het dak fungeert als het dek van een schip. Het verbindt het onderliggende programma en smeedt het aaneen tot een sculpturaal object. Vanaf het dek is er zicht op het gebouw en op de binnentuin, maar vooral ook op de omgeving. Met een maximale hoogte van 45 meter zal hier een spectaculair uitzichtpunt op de stad gecreëerd worden. De beloning voor een klim naar de top is het skyrestaurant; het hoogstgelegen van de regio. Het dak is vanuit iedere werkvloer en hotelverdieping toegankelijk en kan daarmee tevens voorzien in vluchtmogelijkheden bij calamiteiten.

Brainport Experience Center
Runport wordt niet alleen een werkomgeving, maar ook een plek waar bezoekers en inwoners van de regio Eindhoven op een belevenisvolle en interactieve manier kennis kunnen maken met het fenomeen Brainport. Het Brainport Experience Center vormt tegelijkertijd de etalage van de ‘slimste regio ter wereld’. Hier kunnen bedrijven uit de regio zichzelf presenteren en hun nieuwste innovaties tonen. Het zal ook een belangrijke ontmoetingsplek worden van zakelijke bezoekers aan de regio. Het Brainport Experience Center zal zich voornamelijk op het niveau van de lobby bevinden en kan bijvoorbeeld bestaan uit ‘infotainment’ attracties zoals een Brainport ride, een Livelab en een Futureroom. Maar ook de rest van het gebouw zal onderdeel zijn van de Brainport-ervaring. Zo kan het gebouw als fieldlab voor innovatieve bouw- en energietechnieken fungeren, de tuin als testomgeving voor Brainfood en kunnen de hier gevestigde bedrijven rondleidingen verzorgen.

Duurzaamheid
Het uitgangspunt is een om een gebouw te maken dat maximaal zelfvoorzienend is. Daartoe worden in het gebouw kringlopen gesloten op het gebied van energie, water, afval en materialen. Nevenstaand schema geeft een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden.
jaar
2018

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Msc. M.Arch. Bertus van Woerden, Chiel Lansink, Antoine van Erp, Renzo Sgolacchia, Marcello Fantuz

programma
Kantoren, hotel, voorzieningen

status
in ontwikkeling

opdrachtgever
Brainport Development Company

website
brainport.nl


volgend project:
Energieproducerend Goeree-Overflakkee
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten