Faces, Jurc, Blush

E.J.M. van Eerd

A.J.C. Bartels

JPE

De Zonnehof, centrum voor moderne kunst

Architectuur Centrum Hoorn, Gemeente Hoorn Sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Initiatief Urban Affairs en -Scape, gefinancierd door het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

Kapper Faces

Gemeente Hoorn - sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Prix de Rome Architectuur

Prix de Rome Stedebouw & Landschap architectuur

Jippiejee B.V.

Gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Buurtprojectgroep 't Ven in Strijp

Stimuleringsfonds voor Architectuur, SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

Gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

H.E.M. B.V, Interbrew Nederland B.V.

Circumflex Projectontwikkeling B.V

Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland

Gemeente Winnipeg

Toerisme Recreatie Nederland

Architectuur Centrum Eindhoven, Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Initiatief Urban Affairs

Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Waterschappen Hollandse Delta

Wimby

Stadsbestuur van Odessa

Stimuleringsfonds voor Architectuur, Bureau Venhuizen

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Initiatief Urban Affairs en -Scape, gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken

Woningcorporatie WonenBreBurg

Angola Business Center

Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

Museum Hilversum

Stichting Rapid River Eindhoven

Atelier Overijssel

Copes Mooi B.V.

Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting)

NV Klavertje 4, Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree

Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting)

Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree

Gemeente Venlo (gedelegeerd opdrachtgever Investeren in Ruimte)

CPH City & Port Development Copenhagen

Noord-Brabantse Kunst Stichting, Provincie Noord-Brabant, ZLTO

Stichting Brainport

NV Werklandschap Klavertje 4, Gemeente Venlo

Buurtvereniging Noordereiland

Gemeente Venlo

Provincie Noord-Brabant, gemeenten ‘s- Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond

Arcadis, Provincie Noord-Brabant, Suiker Unie en Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH)

Provincie Noord-Brabant

Oranjewoud, Provincie Limburg

Gemeente Eindhoven

Industrieschap Ekkersrijt, Brainport Development Company en Provincie Noord-Brabant

Brabant Academy, Architectuurcentra van Den Bosch, TIlburg, Eindhoven en Breda

Suiker Unie

Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Kilbourne Group

A101 / Masshtab

Provincies Noord-Brabant en Zeeland

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Brainport Development Company

Gemeenschap Noordereiland

Deltaprogramma Ministerie van IenM IABR Atelier Making Projects

Alliander, Gemeente Arnhem

Biesbosch Museum

Karakter Ontwikkeling B.V.

Brainport Development Provincie Noord-Brabant Industrieschap Ekkersrijt

Provincie Zuid-Holland

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gemeente Rotterdam

Creative Industries Fund NL Architectuur Lokaal

Gemeente Bergen op Zoom

Regio West-Brabant / Eo wijers-stichting

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) College van Rijksadviseurs (CRA) Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

gemeente 's-Hertogenbosch

Particulier

Rijkswaterstaat

Gemeente Emmen

AgriFood Capital, mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Provincie Drenthe

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Provincie Noord-Brabant Vereniging Deltametropool

Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Ministerie van Infrastructuur en Milieu

PARK Provincie Noord-Holland

Werkgroep Smart Multi Commodity Grid (SMCG), Provincie Zuid-Holland

Gemeente Landerd

Stichting Museum de Ronde Venen

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, gemeente 's-Hertogenbosch, Alliantie Zuiderwaterlinie, Stichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken en Stichting Menno van Coehoorn.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

EnergyInnovation Board Zuid-Holland i.s.m.Provincie Zuid-Holland

Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Liander, Gasunie, TenneT