Fort Sabina

Ontwikkelperspectief Fort Sabina als onderdeel van de Stelling van Willemstad

Fort Sabina maakt deel uit van de ‘Stelling van Willemstad’. Dit is een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie en daarbuiten. De Zuiderwaterlinie immers kent vrijwel geen forten behalve de zgn. aarden forten die verder niet bebouwd zijn. Sabina is dat met de andere forten rond Willemstad juist wel en de bebouwing met de oorspronkelijke toren (de Tour Modèle) is dus zeer zeldzaam in Nederland. Uniek is verder de ligging rond het grote, open water van Volkerak en Hollands Diep waarbij alle forten nadrukkelijk en zichtbaar verbonden zijn. Daarbij is de stelling zo compact dat zij zich vanaf fort Sabina in één keer laat overzien.

Het fort en de ‘Stelling van Willemstad’ zijn identiteitsdragers voor de regio. Zij vertellen niet alleen het belangrijkste verhaal van Willemstad en zijn strategische ligging, daarnaast zijn fort en Stelling
beeldbepalende ruimtelijke structuren, onderdeel van de Brabant-brede structuur die de Zuiderwaterlinie is.

Waar cultuurhistorie en natuur op veel forten samengaan, geldt dit op en rond fort Sabina in bijzondere mate. Het fort maakt met grote delen van de directe omgeving deel uit van een hoogwaardig natuurgebied (EHS en Natura 2000). Kenmerkend is vooral de grote variatie aan bijzondere planten en dieren m.n. vogels zoals flamingo’s, lepelaars, visarenden en plevieren. De direct aan het fort grenzende St. Anthoniegorzen staan in de top tien van broedgebieden voor weidevogels in Nederland. Niet in de laatste plaats moet aan dit alles nog de aanstaande verzilting van het Volkerak worden toegevoegd. Hierdoor zal naast de huidige ecologische rijkdom nog nieuwe, streekeigen natuur ontstaan.

Het concept zal de pijlers voor de ontwikkeling van Sabina: de gastvrijheid, natuur, cultuur en het beheer en onderhoud met elkaar verweven en een eerste stap zetten naar een totale visie. Doel van dit ontwikkelperspectief op conceptueel niveau is het laten zien hoe deze pijlers elkaar kunnen versterken, met het overkoepelende thema (stoer/rauw) van de Stelling van Willemstad als leidraad.

jaar
2015

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Wout Kruijer

programma
Combinatie van cultuur, natuur en recreatie

opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

website
www.brabant.nl

more...
Luchtfoto Fort Sabina Henrica
Luchtfoto Fort Sabina Henrica
Concept ontwerp - Archipuncturale ingrepen
Concept ontwerp - Archipuncturale ingrepen
Terras & buitenverblijf - TERREPLEIN. Het intieme karakter van de binnenruimte van het fort contrasteert met de weidsheid van het omliggende landschap.
Terras & buitenverblijf - TERREPLEIN. Het intieme karakter van de binnenruimte van het fort contrasteert met de weidsheid van het omliggende landschap.
Informatiecentrum / museum Zuiderwaterlinie - POORTGEBOUW
Informatiecentrum / museum Zuiderwaterlinie - POORTGEBOUW
Informatiecentrum / museum Stelling van Willemstad - POORTGEBOUW
Informatiecentrum / museum Stelling van Willemstad - POORTGEBOUW
Glijbaan / speelelement - TERREPLEIN
Glijbaan / speelelement - TERREPLEIN
Incubator, 7x ruimte voor kleine bedrijven  - BOVENVERDIEPING KAZERNE
Incubator, 7x ruimte voor kleine bedrijven - BOVENVERDIEPING KAZERNE
Restaurant  - KAZERNE
Restaurant - KAZERNE
Doorsnede uitzichttrap - Een snede tussen de Tour Modèle en de kazerne, zodat bezoekers de verschillende bouwperiodes kunnen ervaren.
Doorsnede uitzichttrap - Een snede tussen de Tour Modèle en de kazerne, zodat bezoekers de verschillende bouwperiodes kunnen ervaren.
Uitzichttoren- TOUR MODÈLE
Uitzichttoren- TOUR MODÈLE
Zicht op het Volkerak / periscoop -  GESCHUTSOPSTELLING
Zicht op het Volkerak / periscoop - GESCHUTSOPSTELLING
Openluchttheater & podium - TWEEDE TERREPLEIN
Openluchttheater & podium - TWEEDE TERREPLEIN
Abstracte semafoor - SEINHUISJE
Abstracte semafoor - SEINHUISJE
Kunstkabinetten -  SCHUILPLAATS & MAGAZIJNEN
Kunstkabinetten - SCHUILPLAATS & MAGAZIJNEN
Botenloods getransformeerd naar vogelobservatiehotel
Botenloods getransformeerd naar vogelobservatiehotel
gerelateerde nieuws