RUNDVEEHOUDERIJ PETER VAN DE LAAR
  
 Zicht vanaf Kasterenseweg
  
 Zicht vanuit omgeving
  
 Principe duurzaamheid
  
 exploded view
  
 doorsnedes
  
 boven: aanzicht noord-oost onder: aanzicht noord west
  
 boven: aanzicht zuid-westonder: aanzicht zuid-oost
  
 plattegrond
LOCATIE
Liempde, NB
JAAR
2010
TEAM
Marco Vermeulen
Rutger Wirtz
PROGRAMMA
Duurzame compoststallen
OPPERVLAKTE
1700 m2
STATUS
Definitief Ontwerp | realisatie 2011
OPDRACHTGEVER
Stichting Streekrekening Het Groene Woud

RUNDVEEHOUDERIJ PETER VAN DE LAAR

Volledig duurzame vrijloop/compoststal voor melkvee

Het ontwerp betreft de realisatie van een stal voor 100 runderen die deels gesitueerd is op de locatie van een bestaande ligboxenstal die zal worden afgebroken. Gekozen is voor een compoststal of potstal, een type stal dat voor de introductie van kunstmest op de schrale gronden van Brabant veelvuldig voorkwam. Net zoals toen wordt ook nu de compost regelmatig afgegraven en uitgereden over de omliggende akkergronden. De warmte die vrijkomt bij het composteren wordt gebruikt om het woonhuis van de rundveehouder te verwarmen. Daarnaast speelt dierenwelzijn een belangrijke rol. In deze vrijloopstal is beduidend meer bewegingsruimte dan in een conventionele ligboxenstal en liggen de runderen op een zacht compostbed. Het dak is opgebouwd uit vijf luchthappers die voor maximale ventilatie zorgen wat van groot belang is bij het proces van composteren. De hellingshoek van deze luchthappers is tevens optimaal gemaakt voor pv-cellen (622 m2) die in de elektriciteitsbehoefte van de stal voorzien. Het regenwater wordt via een vijftal spuwers verzameld in een goot, geïntegreerd in een talud, aan de westzijde van de stal van waaruit het als drinkwater voor de runderen beschikbaar wordt gemaakt.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 1665 m2 en een hoogte van 8 meter. Door de bouwmassa te segmenteren ontstaat er een schaal die beter aansluit het cultuurhistorische landschap van het Groene Woud. De vorm van de segmenten en het gebruik van een antracietkleurige (stalen) gevelbekleding refereert aan de Vlaamse schuur, een beeldbepalende typologie in deze omgeving. Door het dak aan de westzijde af te schuinen ontstaan kenmerkende dakschilden. Tegelijkertijd wordt aan deze zijde een talud gerealiseerd waardoor het weiland visueel gezien een beetje wordt opgetild. Het donkere kleurgebruik, de segmentering, de schilden en het talud zorgen samen voor een optimale inpassing van de stal in de omgeving.

Bookmark and Share
img1_final_thu2.jpg
img1.png
section.png
expoloded_view_01_thu2.jpg
doorsnedes_01_thu2.jpg
aanzichten_03_04_thu2.jpg
aanzichten_03_03_thu2.jpg
plattegrond_compos_thu2.jpg