LOCATIE
Noord-Brabant
JAAR
2009
TEAM
Marco Vermeulen
David Dooghe
Tim Aarsen
PROGRAMMA
infrastructuur, woonmilieus, bedrijfslocaties, stedelijke voorzieningen
OPPERVLAKTE
2147483647 m2
OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Brabant, gemeenten ‘s- Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond


NIEUWS
SMV ONTWIKKELT NIEUWE KAART BRABANTSTAD

BRABANTSTAD 2040

Ruimtelijke agenda

Het Rijk werkt aan een integrale, langetermijnvisie op de Nationale Stedelijke Netwerken. Als tweede stedelijke netwerk van Nederland wil BrabantStad graag samen met het Rijk meedenken over de rijksvisie op BrabantStad voor de periode 2020-2040. De regionale agenda biedt, vanuit het perspectief van de regio, een eerste aanzet voor de te behandelen thema’s en opgaven. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om de geplande rijksvisie op BrabantStad te koppelen aan de MIRT-gebiedsagenda als kader voor rijksinvesteringen in de regio. Het stedelijk netwerk BrabantStad, bestaande uit vijf complementaire steden met elk een eigen profiel, zet in op een duurzaam en concurrerend perspectief als Europese topkennisregio. De toekomst van BrabantStad als duurzame, innovatieve en concurrerende kennisregio ligt besloten in een combinatie van het goede Brabantse leven temidden van internationale netwerken, economische concurrentie- en innovatiekracht; een slimme verbinding van regionale kernwaarden met een wereldwijd georiënteerde dynamiek van traditie en moderniteit. Het beeld dat zich daarbij opdringt is dat van BrabantStad als een uitgestrekt metropolitaan campus- en parklandschap met stedelijke en landelijke accenten (mozaïekpatroon), een duurzame proeftuin voor kennis, innovatie en creativiteit, een combinatie van high tech, high touch en high green, van Brainport en Brabants Bont. Dit past bij de kernkwaliteiten van de regio, de kennisinstellingen, de bedrijvigheid, de creativiteit, het landschap, de manier van leven en het verleden van dit dorpstedelijke netwerk in een groenblauw mozaïek.

Bookmark and Share
Bereikbaarheid_legenda_thu2.jpg
Internationaal_legenda_thu2.jpg
Laadvermogen_legenda_thu2.jpg
Economie_legenda_thu2.jpg
Publiek-Domein_legenda_thu2.jpg