Kaart met eigenschappen voor: Parkstad netwerkstad, Internationale orientatie, Groen-rood, Geborgen wonen, Veel voor weinig
  
 Groenstructuur met natuur en grootschalige leisure
  
 Eigenschappen van bestaande hoevens en kastelen gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
  
 Eigenschappen bestaande mijnkolonien gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
  
 Kaart met bestaande kolonien, hoevens en kastelen
LOCATIE
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken
JAAR
2007
IN SAMENWERKING MET
Urban Unlimited, Telos, ZKA, Urban Affairs
PROGRAMMA
Woonomgeving, werkomgeving en publiek domein
OPPERVLAKTE
178480000 m2
OPDRACHTGEVER
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

PARKSTAD LIMBURG

Nieuwe markten voor Parkstad

Volgens de Structuurvisie 'Op hete kolen' blijft de ontwikkeling van Parkstad Limburg achter bij die van haar omgeving. Daar waar Maastricht zich sterk internationaal profileert, Aken opbloeit als 'Kompetenzraum für Hochtechnologie' en zich in Genk de logistiek en industrie sterk ontwikkelt, kampt de voormalige Oostelijke Mijnstreek nog steeds met een nijpende sociale problematiek, relatief hoge werkeloosheid, laag regionaal inkomen en wegtrekkende jonge bevolking. De eigen kracht wordt onvoldoende benut.

In een eerste analyse zijn de unieke karakteristieken van Parkstad onderzocht en benoemd welke nieuwe markten er zijn die zouden kunnen en willen investeren in Parkstad zodat die unieke kwaliteiten benut worden. Het voornemen is om met deze analyse belanghebbende marktpartijen te benaderen.
Bookmark and Share
geenMijn_thu2.jpg
analyse_thu2.jpg
groen_thu2.jpg
kast_hoeve_thu2.jpg
kolonie_thu2.jpg
wonen_thu2.jpg