Waterpoort overzichtskaart
  
 Belangrijke locaties
  
 Waterpoort Metabolisme
  
 Restwarmte
  
 CO2
  
 Water
  
 Electriciteit
  
 Biomassa
  
 Bereikbaarheid
  
 Buisleiding
  
 Productie
  
 Kennis
  
 Waterpoort plus gebied (inclusief Zeeland)
  
 Uitwisseling restwarmte Sloegebied
  
 Uitwisseling CO2 Sloegebied
  
 Uitwisseling restwarmte Moerdijk
  
 Uitwisseling CO2 Moerdijk
  
 Uitwisseling restwarmte Kanaalzone
  
 Uitwisseling CO2 Kanaalzone
LOCATIE
Noordwest Brabant
JAAR
2010
TEAM
Marco Vermeulen
Pavel Savine
Marcello Fantuz

OPPERVLAKTE
1500000000 m2
STATUS
visie
OPDRACHTGEVER
Provincies Noord-Brabant en Zeeland
WEBSITE
www.brabant.nl


NIEUWS
LEZING STOFWISSELING
SIZE MATTERS
ARCHITECTS TALK NAI
BIOBASED DELTA

METABOLISM WATERPOORT

Towards a biobased economy

In Waterpoort, het West-Brabantse deel van de rivierdelta van de Rijn-Schelde, leiden combinaties van fortuinlijke omstandigheden de regio naar een ‘biobased economy’. Het episch centrum van deze overgang is de Open Innovatie Campus Groene Chemie in Bergen op Zoom. Hier worden nieuwe methoden ontwikkeld om met lokaal landbouwafval (zoals bietenpulp en mest) hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings te produceren. Deze methoden worden opgeschaald en getest bij Biobase Europe in Gent voordat ze worden geïmplementeerd in fabrieken in en rond Waterpoort. De restwarmte en CO2-uitstoot van deze fabrieken wordt hergebruikt in kassen die in ruil hiervoor landbouwafval produceren als grondstoffen voor de productie. Om van kringlopen van energie, water en materialen te kunnen sluiten, moeten vele potentiële verbindingen nog worden gelegd. Een bestaande multicore ondergrondse pijpleiding (buisleidingenstraat) tussen Rotterdam en Antwerpen kan dienen als infrastructuur voor uitwisseling tussen de belangrijkste gebieden. Potentiële nieuwe algenfarms langs het traject van deze buisleidingenstraat kunnen CO2 absorberen, afvalwater zuiveren en zelfs nog meer biomassa produceren.

Bookmark and Share
book-12_thu2.jpg
book-01_thu2.jpg
book-03_thu2.jpg
book-09_thu2.jpg
book-06_thu2.jpg
book-02_thu2.jpg
book-08_thu2.jpg
book-05_thu2.jpg
book-04_thu2.jpg
book-10_thu2.jpg
book-07_thu2.jpg
book-11_thu2.jpg
inspiratiekaartfin.png
sloegebid2.png
sloegebid.png
moerdijk.png
moerdijk2.png
kanaalzone2.png
kanaalzone.png