DE ZONNEROUTE A37: HET VERVOLG
  
 Drie ordeningsprincipes. 1: Van A naar B. 2: Gevormd door kenmerken in het landschap. 3: Orientatie naar de zon.
  
 Meevormende zonneroute
  
 Een van de principedoorsneden voor het opstelling van de zonnepanelen in combinatie met ecologische waarden.
  
 Fase 1: zonnescherm ter hoogte van Hoogeveen-Oost.
  
 Fase 1: zonnescherm doorsnede
  
 Fase 2: impressie van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
  
 Fase 2: doorsnede van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
  
 Birdseye ontwerp knooppunt Holsloot
  
 Fase 3: doorkruising met historisch bebouwingslint bij de Ericasestraat.
  
 Fase 3: doorsnede van de doorkruising met de Ericasestraat.
  
 Fase 3: birdseye van het ontwerp bij de Ericasestraat.
  
 Fase 4: uitbreiden van de zonneroute achter de geleiderails.
  
 Fase 4: doorsnede van de zonneroute geplaatst achter de geleiderails.
  
 Fase 4: birdseye van het ontwerp van de zonneroute achter de geleiderails.
  
 Fase 5: ontwerp van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
  
 Fase 5: doorsnede van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
  
 Fase 5: birdseye van de lange lijnen aan zonnepanelen zonder geleiderails.
LOCATIE
A37 - Drenthe
JAAR
2018
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
Wout Kruijer
Chiel Lansink
STATUS
Ontwerpend onderzoek
OPDRACHTGEVER
Rijkswaterstaat

DE ZONNEROUTE A37: HET VERVOLG

De verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om meerdere delen van haar grondgebied langs infrastructuur ter beschikking te stellen voor de opwekking van duurzame energie door derden. De ruimte langs snelwegen biedt mogelijkheden voor de opwekking van zowel wind- als zonne-energie. Bij zonne-energie is de technologische ontwikkeling in volle gang en neemt het opbrengend vermogen en de kosteneffectiviteit ieder jaar nog steeds aanzienlijk toe. Het gematigde klimaat van Nederland blijkt tevens gunstig voor de opbrengst. Daarnaast heeft de opwekking van zonne-energie minder visuele impact op het landschap dan de plaatsing van windturbines. Ook hoeft er langs de snelwegen niet met ruimtegebruik voor voedselproductie geconcurreerd te worden, wat vaak bij de aanleg van zonneakkers wel het geval is. De kansen voor de opwekking van zonne-energie langs het rijkswegennet lijken dan ook groot. Rijkswaterstaat wil hiermee bijdragen aan het verduurzamen van energievoorziening en tegelijkertijd mogelijke inkomsten genereren ten behoeve van het onderhoud van het rijkswegennet.

De A37 is door Rijkswaterstaat in overleg met de Provincie Drenthe geselecteerd als concrete casus voor de opwekking van zonne-energie. Het doel is om hier binnen enkele jaren een iconische zonneroute te realiseren die als fieldlab (learning by doing) fungeert en bouwstenen biedt voor de opwekking van zonne-energie langs andere snelwegen in binnen- en buitenland.

Vanaf juni 2016 is Studio Marco Vermeulen (SMV) betrokken bij het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie langs de A37. Vanaf juli 2017 is op het eerder concept voortgebouwd en is het ontwerp verder ontwikkeld. Er is daarbij ingezoomd op aspecten als beheer, onderhoud en veiligheid (RAMSSHEEP analyse) alsmede aspecten als natuur, landschap en ecologie.

Dit resulteerde in een compleet en realistisch ontwerp met een substantiële opwekking van zonnestroom, landschappelijk ingepast en met behoud van ecologische waarden van het Rijkswaterstaat areaal.


Bookmark and Share
ordn_thu2.jpg
b_thu2.jpg
c_thu2.jpg
d_thu2.jpg
e_thu2.jpg
g_thu2.jpg
f_thu2.jpg
h_thu2.jpg
j_thu2.jpg
i_thu2.jpg
k_thu2.jpg
m_thu2.jpg
l_thu2.jpg
n_thu2.jpg
p_thu2.jpg
o_thu2.jpg
q_thu2.jpg