ENERGIEPRODUCEREND GOEREE-OVERFLAKKEE
  
  
 Emissie broeikasgassen mondiaal.
  
 Groen eiland tussen grote agglomeraties.
  
 Verhouding energiegebruik 2015.
  
 SCENARIO 1: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 1: Energiesysteem
  
 SCENARIO 1: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 1: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 1: Energievraag 2030
  
 SCENARIO 2: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 2: Energiesysteem
  
 SCENARIO 2: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 2: SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 2: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 2: Energievraag 2020
  
 SCENARIO 3: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 3: Energiesysteem
  
 SCENARIO 3: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 3: SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 3: Energievraag 2030
  
 SCENARIO 3: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 3: Conversiepark voor conversie van duurzame elektriciteit in gassen en groene grondstoffen.
JAAR
2017
IN SAMENWERKING MET
BLOC
TNO
TEAM
Marco Vermeulen
Joost van der Waal
Chiel Lansink
PROGRAMMA
Duurzaam energiesystseem 2030
OPDRACHTGEVER
Gemeente Goeree-Overflakkee
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ENERGIEPRODUCEREND GOEREE-OVERFLAKKEE

Scenario’s voor de verduurzaming van de energievoorziening tot 2030

Uit de analyse van de energievraag op Goeree-Overflakkee wordt duidelijk dat de warmtevraag, met 44%, de grootste energievraag is op het eiland. Voor de energietransitie op Goeree-Overflakkee betekend dit dus ook nadrukkelijk kijken naar duurzame oplossingen voor de warmtevraag. Voor een volledig duurzaam en betrouwbaar warmtesysteem is regie nodig van de provincie en met name de gemeente, en hoe dit vormgegeven kan worden. Zo is het van belang de consequenties van de verschillende keuzen te doorgronden. In een drietal scenario’s hebben we de uithoeken van het speelveld opgezocht en geprobeerd daar ruimtelijke implicaties aan te verbinden. Bij de eerste variant gaan bewoners hun huis beter isoleren en elektrificeren om van het aardgas af te gaan. Er zal gestuurd worden op het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit om het elektriciteitsnet niet over te belasten. Bij de tweede variant isoleren bewoners hun huis ook beter maar wordt er ook gebruik gemaakt van de potentie als eiland omringd door water, om collectief warmte uit oppervlaktewater te halen en te gebruiken voor ruimteverwarming. En bij variant drie transformeert Goeree-Overflakkee tot hét energie-innovatie eiland van Nederland of de wereld. Waarbij overschotten aan elektriciteit worden omgezet naar groene grondstoffen en energiedragers die gebruikt worden op het eiland en daarbuiten. Het lijkt er op dat een optelsom van verschillende elementen uit de verschillende scenario’s op verschillende plekken de uiteindelijke fysieke transitie vorm gaat geven.
Bookmark and Share
scenario2_front_thu2.jpg
0_co2_kringloop_thu2.jpg
0_context_thu2.jpg
0_energiegebruik_n_thu2.jpg
1_impressie_thu2.jpg
1_1_iso_thu2.jpg
1_2_overzichtskaar_thu2.jpg
1_3_iso_landschap_thu2.jpg
1_4_prijskaart_thu2.jpg
1_5_energievraag_thu2.jpg
2_impressie_thu2.jpg
2_1_iso_thu2.jpg
2_2_overzichtskaar_thu2.jpg
2_3_iso_landschap_thu2.jpg
2_4_prijskaart_thu2.jpg
2_5_energievraag_thu2.jpg
3_impressie_thu2.jpg
3_1_iso_thu2.jpg
3_2_overzichtskaar_thu2.jpg
3_3_iso_landschap_thu2.jpg
3_4_energievraag_thu2.jpg
3_5_prijskaart_thu2.jpg
3_6_conversiepark_thu2.jpg