ENERGIELANDSCHAPPEN DRENTHE
  
 impressie energielandschap
  
 Landschapskaart
  
 Esdorpenlandschap
  
 Esdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
  
 Veenkoloniaal landschap
  
 Veenkoloniaal landschap laad- en absorptievermogen
  
 Snelweglandschap
  
 Snelweglandschap laad- en absorptievermogen
  
 Wegdorpenlandschap
  
 Wegdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
  
 Stedelijk landschap
  
 Stedelijk landschap laad- en absorptievermogen
  
 Impressie inpassing wegdorpenlandschap
  
 Impressie inpassing wegdorpenlandschap
  
 Impressie inpassing esdorpenlandschap
  
 Impressie inpassing esdorpenlandschap
LOCATIE
Drenthe
JAAR
2017
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
Chiel Lansink
STATUS
Ontwerpend onderzoek
OPDRACHTGEVER
Provincie Drenthe

ENERGIELANDSCHAPPEN DRENTHE


Studio Marco Vermeulen is gevraagd om te verbeelden en inzicht te geven in het energetisch absorptie- of laadvermogen van het Drents landschap. Met andere woorden: op welke wijze, en op welke schaal, kan er in het Drents landschap duurzame energie opgewekt, getransporteerd én opgeslagen worden, met behoud of mogelijk zelfs versterking van de ruimtelijke kernkwaliteiten van dit landschap?

Het landschap van de provincie Drenthe is in sterke mate bepaald door invloed van de mens. Door de eeuwen heen hebben inwoners van Drenthe hun omgeving met eigen hand ontgonnen, ingericht en aangepast aan de omstandigheden door de tijd. Gebaseerd op die traditie en de natuurlijke omstandigheden zijn er een aantal landschapstypen te onderscheiden: het hoger gelegen Esdorpenlandschap op het Drents Plateau, het esgehuchtenlandschap langs de Reest, de ontginningkoloniën van de maatschappij van Weldadigheid, aan de randen van Drenthe de lager gelegen wegdorpenlandschappen van de laag- & randveenontginning en de veenkoloniën en tot slot de moderne en dynamische stedelijk- en snelweglandschappen.

Het doel van dit onderzoek is een toekomstbeeld schetsen waarbij de energievoorzieningen (opwekking, buffering en transport) zo goed mogelijk zijn geïntegreerd in deze verschillende landschappen. Bij ieder van deze toekomstbeelden wordt energetische optimalisatie in balans gebracht met de ruimtelijke en landschappelijke kernkwaliteiten. De toekomstbeelden geven zicht op het laadvermogen of absorptievermogen van het landschap.

Deze verbeeldingen laten de logica en verwevenheid van de energie-inpassing in generieke Drentse landschappen zien. Het gaat om de ruimtelijke wetmatigheden, zoals maat en schaal, open-gesloten, structuur en samenhang, die invloed hebben op de situering van de nieuwe energie-inpassingen.

In dit document geven wij antwoord op deze onderzoeksvraag en aanbevelingen voor toekomstig beleid over energie en ruimte in Drenthe.
Bookmark and Share
schilderij_thu2.jpg
totaal_kaart_thu2.jpg
esdorpkl_thu2.jpg
esdorp_thu2.jpg
veenkl_thu2.jpg
veen_thu2.jpg
sweg1kl_thu2.jpg
sweg1_thu2.jpg
wdorpkl_thu2.jpg
wdorp_thu2.jpg
stadkl_thu2.jpg
stad_thu2.jpg
wegdorp1_thu2.jpg
wegdorp2_thu2.jpg
esdorp2_thu2.jpg
esdorp1_thu2.jpg