image

WOONLANDSCHAPPEN


Het woonideaal van een overgroot deel van de Nederlanders is een ‘woning met kluit’: een ruime grondgebonden woning met tuin in een groene en landschappelijke omgeving. Maar wel goed bereikbaar met de auto, tot aan de voordeur, en met zoveel mogelijk stedelijke voorzieningen in de nabijheid. Dit woonideaal is diep geworteld en ligt in het verlengde van de naoorlogse vlucht uit de stad op zoek naar schone lucht en een gezond buitenleven. In een dichtbevolkt land als Nederland waar intensief gebruik van de schaarse grond noodzakelijk is, is dit antistedelijke woonideaal moeilijk realiseerbaar en de hiermee samenhangende ruimtelijke dilemma’s zijn dan ook van alledag. Dit heeft ertoe geleid dat een groot deel van de Nederlanders woont in een compromis: een rijtjeswoning in een buitenwijk. Maar voldoet dit woningtype ook daadwerkelijk aan het beeld dat we hebben van het buiten wonen? Terwijl de buitenwijk juist was ontstaan om de stad te kunnen ontvluchten en dichter bij het omringende landschap te kunnen wonen, is het vooral de buitenwijk die nu als bedreiging voor het landschap wordt gezien.

Er ligt een grote uitdaging voor de toekomst om woonomgevingen te maken die zelf landschappelijke waarde genereren in plaats van deze te ontlenen of ontnemen aan het bestaande landschap. Woningen, woongebouwen en woonwijken die niet ìn het landschap gebouwd worden, maar mèt het landschap, waardoor zij onderdeel worden van het landschap dat zij zelf mede vormen. De lat ligt hoog. Kunnen we een woonlandschap ontwerpen in een vergelijkbare dichtheid als de gemiddelde buitenwijk, maar met een compleet andere, ruimtelijke en landschappelijke belevingswaarde?

PROJECTEN IN THEMA

VOGELVLUCHT PERSPECTIEF
WOONLANDSCHAP2011, STADSRAND
OVERZICHT MAQUETTE | FOTOGRAAF P. COX
SUPERVILLAGE2005, ZUIDOOST BRABANT
HUISJE BOOMPJE AUTOOTJE2005, ROTTERDAM, HOOGVLIET