image

WERKLANDSCHAPPEN


De anonieme dozenzee langs snelwegen en op bedrijventerreinen is vaak inzet van discussie over ruimtelijke kwaliteit en de verrommeling van Nederland. Logistiek is echter een belangrijke peiler van de Nederlandse economie en genereert een aanhoudende behoefte aan opslagcapaciteit. Schaalvergroting is daarbij de trend en de ruimtebehoefte groeit. Er zijn nog nauwelijks voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik; bijvoorbeeld in de combinatie met glastuinbouw of parkeervoorzieningen. Ook het potentieel dat het enorme dakoppervlak heeft als energieakker (bijvoorbeeld zonnecellen of algengroei) wordt nog zelden benut.

Een ander belangrijk aspect is de toenemende arbeidsconcentratie op deze terreinen. Steeds meer producten ondergaan een verwerkingsslag (VAL: value added logistics) alvorens ze op transport gesteld worden. Het bedrijventerrein is daarmee niet alleen opslagplaats maar ook een werkomgeving die als zodanig aandacht verdient. Bedrijventerreinen worden vaak gezien als aanslag op het landschap en onze leefomgeving terwijl velen hier een groot deel van hun leven doorbrengen. Belangrijke thema’s zijn daarbij ruimtelijke kwaliteit en voorzieningen, maar ook de wijze waarop de werkomgeving wordt geïntegreerd in het omringende landschap.

Ook wordt er veel ecologisch en economisch voordeel behaald door het ruimtelijk samenbrengen van functies met een grote behoefte aan energie, water en grondstoffen. Het clusteren en waar mogelijk stapelen van deze functies maakt onderlinge uitwisseling van overschotten en restproducten mogelijk, waardoor een groot aantal kringlopen al op locatie kan worden gesloten.


PROJECTEN IN THEMA

VOGELVLUCHTPERSPECTIEF MET EINDHOVEN IN DE ACHTERGROND
THE DUTCH MOUNTAINS2018, VELDHOVEN
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF
LOGISTIEK PARK MOERDIJK2012, ZEVENBERGEN
ENTREEGEBIED
WERKLANDSCHAP EKKERSRIJT2011, SON EN BREUGEL
SUNRISE CAMPUS 2010, VENLO
DORPSPARK STAMPERSGAT2010, STAMPERSGAT
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF KIJKEND VANUIT HET NOORDWESTEN
AFC NIEUW PRINSENLAND 2009, DINTELOORD
LUCHTFOTO REALISATIE EERSTE FASE
KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO 2009, VENLO, HORST, SEVENUM, MAASBREE
TRADE PORT NOORD2009, VENLO
LIFETECH CAMPUS 2008, VELDHOVEN
LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED CHIJNSGOED 2008, HEEZE-LEENDE, STERKSEL
BRAINPORT ZUIDOOST BRABANT
BRAINPORT 2006, ZUIDOOST BRABANT