AFC NIEUW PRINSENLAND
  
 Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten
  
 Metabolisme
  
 Locatie NLW1: primaire zone Noordlangeweg
  
 Noordwest hoek, kruising Dintel en snelweg
  
 Locatie A2: A29 Zuid
  
 Locatie A1: A29 Noord
  
 Overzicht plangebied
  
 Gietwaterbassins gemaakt van bietengrond
  
 Locatie GOS
  
 Lokatie NLW2: Noordlangeweg bedrijventerrein
  
 Conceptuele plankaart
LOCATIE
Dinteloord
JAAR
2009
TEAM
Marco Vermeulen
Tim Aarsen
PROGRAMMA
Glastuinbouw, bedrijven en ondersteunende voorzieningen
OPPERVLAKTE
6000000 m2
STATUS
realisatie vanaf 2011
OPDRACHTGEVER
Arcadis, Provincie Noord-Brabant, Suiker Unie en Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)


NIEUWS
LAND ART VOOR DE SUIKER UNIE
ONTWERP DORPSPARK STAMPERSGAT GEREED
VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN IN NIEUW PRINSENLAND VAN START
LEZING STOFWISSELING
SIZE MATTERS
ARCHITECTS TALK NAI
INTERVIEW VOOR BRABANT KENNIS

AFC NIEUW PRINSENLAND

Landschapsontwikkeling projectlocatie glastuinbouw en bedrijventerrein te Dinteloord

De locatie van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, een grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord, bestrijkt een gebied van circa 600 hectare. Dat is inclusief het bestaande fabrieksterrein met bijbehorende vloeivelden van Suikerunie. De opgave betreft de landschappelijke inpassing van het AFC en de wijze waarop dit, door middel van een beeldregieplan, kan worden verankerd in een provinciaal inpassingsplan.

Met de kenmerkende ‘grondlichamen’ van het omringende landschap als belangrijke inspiratiebron, is het idee om ook het AFC door middel van grondlichamen te voorzien van een groen landschappelijk manchet. De hiervoor benodigde grond is grotendeels afkomstig van de suikerfabriek die jaarlijks circa 80.000 m3 bietengrond beschikbaar heeft. Het doel van deze manchet is niet om het AFC te verbergen, maar om de overgang te verzachten tussen de kassen en bedrijfshallen en het horizontale, West-Brabantse landschap. De groene manchet smeedt de bebouwing van het AFC als het ware aaneen tot een coherente landschappelijke eenheid.

De vorm van de grondlichamen kan divers zijn en wordt aan de buitenzijde bepaald door de visuele ervaring vanuit het landschap en de dorpen of vanaf de (snel)weg waar jaarlijks velen automobilisten passeren. Aan de binnenzijde is dit vooral door de functionele logica van bebouwing en ruimtelijke optimalisatie. Een groot deel van de manchet bestaat uit bovengrondse gietwaterbassins die in de ‘overhoeken’ worden geplaatst. Dit geeft de manchet ook een functionaliteit die deze wijze van inpassing des te vanzelfsprekender maakt. Door de ‘invloeden’ van buitenaf en binnenuit ontstaat een mooi sculpturaal groen manchet, dat coherent en divers tegelijkertijd is. In potentie ligt hier een uitdagende land-art opgave van 12 kilometer lang!

Bookmark and Share
nw_hoek3_thu2.jpg
v3_afc_web_english_thu2.jpg
20110810_view_nlw1_thu2.jpg
20110810_view_d1_thu2.jpg
20110810_view_a2_thu2.jpg
20110810_view_a1_thu2.jpg
20120418_smv_0906__thu2.jpg
tarra_herberekening_thu2.jpg
nzd1_may_2011_thu2.jpg
NLW_2_V6_thu2.jpg
concept_plankaart_legenda_thu2.jpg