SUNRISE CAMPUS
  
  
 vogelvlucht kijkend richting het zuiden
  
 zicht vanaf de snelweg rijdend richting Venlo
  
 zicht op de Biotoop en het werklandschap
  
 zicht vanaf de snelweg komend vanuit Venlo
  
  
 plankaart Sunrise Campus
  
 Cradle2Cradle plan
  
 Schema waterhuishouding
  
 Schema thermische energie
  
 Schema electrische energie
  
 Schema Biotoop
  
  
 Lengte- en dwarsprofiel
  
 Biotoop
LOCATIE
Venlo
JAAR
2010
IN SAMENWERKING MET
GroupA
TEAM
Marco Vermeulen
Tim Aarsen
Thijs van Spaandonk
Peter Botz
PROGRAMMA
Productiehallen, kantoren, laboratoria, centraal voorzieningengebouw, parkeervoorzieningen, landschap
OPPERVLAKTE
198000 m2
STATUS
in ontwikkeling
OPDRACHTGEVER
Gemeente Venlo
WEBSITE
www.venlo.nl


NIEUWS
SMV EN GROUPA BUNDELEN KRACHTEN
WERKBEZOEK SUNRISE CAMPUS AAN LONDEN

SUNRISE CAMPUS

Stedenbouwkundig ontwerp Glas- en Energiecampus Venlo

Sunrise Campus is gelegen op het bedrijventerrein Trade Port West in Venlo en betreft een open-innovatie campus voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van glas en energie. De kennis en aanwezigheid van het hier reeds gevestigde bedrijf Scheuten Solar & Glass is daarbij cruciaal. Ongeveer de helft van het uitgeefbaar gebied wordt gereserveerd voor de bouw van productiehallen, de andere helft voor kantoren en onderzoeksruimten. Deze laatste meer arbeidsintensieve functies zijn gesitueerd aan de rand van een centrale groene verblijfsruimte.

In dit groene hart van Sunrise Campus vindt tevens de opvang en buffering van regenwater plaats alsmede de zuivering van afvalwater. De campus wordt dan ook niet aangesloten op het drinkwaternet en de riolering. De daken van de gebouwen op de campus fungeren als zonne-akkers. Daarnaast zal er door middel van ondergrondse warmte-koude opslag en warmtekrachtkoppelingsinstallaties maximaal bespaard worden op de behoefte aan fossiele brandstoffen. Ten slotte moeten (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt worden.

Centraal op het terrein bevindt zich de ‘Biotoop’. Zowel de werknemers van Scheuten als de werknemers van de andere bedrijven kunnen er gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen als restaurant, fitness, kinderopvang en vergaderfaciliteiten. De Biotoop vormt daarmee tevens de plek van ontmoeting en – wezenlijk voor open innovatie – uitwisseling van kennis. Behalve dat de campus als geheel het visitekaartje van Venlo kan vormen, kan de Biotoop in het bijzonder het beeldmerk van de campus gaan vormen. Enerzijds vanwege het landschappelijke decorum waarin het opgenomen wordt, en anderzijds door een bijzondere architectonische vormgeving waarbij ook weer glas en energie een hoofdrol zullen spelen

Bookmark and Share
smv_sun_3_thu2.jpg
sunrisebirdseye_thu2.jpg
sunrise3_thu2.jpg
sunrise4_thu2.jpg
sunrise2_thu2.jpg
smv_sun_2_thu2.jpg
20100901_smv_regie_thu2.jpg
C2CPLAN_Sunrise_Campus_thu2.jpg
smv_schema_water_thu2.jpg
smv_schema_thermie_thu2.jpg
smv_schema_elec_thu2.jpg
smv_schema_biotoop_thu2.jpg
smv_schema_sunrise_thu2.jpg
20090518_profielen_sunrise_1+2_thu2.jpg
C2Cprofiel_biotoop_thu2.jpg