LIFETECH CAMPUS
  
  
  
  
  
  
LOCATIE
Veldhoven
JAAR
2008
IN SAMENWERKING MET
Urban Xchange, Urban Affairs
PROGRAMMA
Productiehallen, kantoren, laboratoria, centraal voorzieningengebouw, parkeervoorzieningen, landschap
OPPERVLAKTE
450000 m2
OPDRACHTGEVER
Stichting Brainport
WEBSITE
www.brainport.nl

LIFETECH CAMPUS

Stedenbouwkundig ontwerp campus ASML en Maxima Medisch Centrum

In de oksel van de A2 en A67 bevinden zich het Maxima Medisch Centrum (MMC) en ASML, fabrikant van machines voor de productie van nanotechnologie. Hoewel beide bedrijven weinig inhoudelijke raakvlakken hebben, zijn beiden gebaat bij een aantrekkelijkere werkomgeving. De werknemers van beide bedrijven opgeteld bieden voldoende draagvlak voor een aantal voorzieningen die hiertoe bijdragen. Er wordt extra ontwikkelruimte gecreëerd door de wegen op te heffen die MMC en ASML van elkaar scheiden. Deze wegen zijn vanuit verkeerskundig oogpunt niet noodzakelijk. De resterende wegen vormen samen een ring die toegang geeft tot diverse parkeervoorzieningen. De vrij gekomen ruimte wordt benut voor een landschappelijke inrichting van de openbare ruimte. Hier bevindt zich ook een centraal gelegen voorzieningengebouw dat goed bereikbaar is voor alle potentiële gebruikers. Dit voorzieningengebouw wordt fysiek verbonden met diverse onderdelen van zowel MMC/High Med als ASML. Het resultaat is een markante passage (op hoogte) met collectieve voorzieningen die voor nagenoeg alle potentiële gebruikers comfortabel en laagdrempelig bereikbaar zijn.

Bookmark and Share
MMC_context_thu2.jpg
luchtfoto_01_thu2.jpg
variant4_zoom01_thu2.jpg
variant4_thu2.jpg
variant4_zoom02_thu2.jpg
MMC_varianten_thu2.jpg