Van companytown Eindhoven
  
 Naar Brainport Zuidoost Brabant
  
 Brainport Zuidoost Brabant
  
 Business context Zuidoost Brabant
  
  
  
  
 foto: I van der Bent
  
 Kenniswerker tussen 9 en 5 uur en tussen 5 en 9 uur
  
 Het beste van beide werelden
  
 Nieuwe werkmilieus
  
 Kaart met bestaande en nieuwe werkmilieus
  
 Nieuw bedrijvenpark voor de nichemarkt: case Budel
  
 Nieuwe regiospecifieke campus: case Zandoerle
  
 Kaart met bestaand en nieuw publiek domein
  
 Impressie nieuw publiek domien | 1. Gamers paradise | 2. Bikers bar | 3. Fair Welness | 4. Cowboys and miljonairs
  
 Mobiliteitscultuur
  
 Kaart met het hoge snelheidsnetwerk: economische drager
  
 Kaart met betrouwbaar gestaag netwerk: een fijnmazig netwerk met regioboulevards en ideale ontsluiting van de regio
LOCATIE
Zuidoost Brabant
JAAR
2006
IN SAMENWERKING MET
-Scape, Urban Affairs
PROGRAMMA
Werkmilieu, woonomgeving, publiek domein en bereikbaarheid
OPPERVLAKTE
1485000000 m2
OPDRACHTGEVER
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken
WEBSITE
www.sre.nl

PUBLICATIES
HET GENIALE LANDSCHAP
EINDHOVEN SUPERVILLAGE
BRAINPORT NAVIGATOR 2013

RECENSIES
BOUWEN AAN PARIJS
INGENIEURS IN ALTERNATIEVEN

BRAINPORT

Het Geniale Landschap

In de strijd tussen innovatieve regio's om de gunst van kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven en instellingen is het voor elk van deze regio's van het grootste belang om zich te profileren op Europees schaalniveau. Regiospecifieke kenmerken en het 'territorial capital' zijn daarbij van groot belang.

De stad Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant hebben in de vorige eeuw een specifieke economische ontwikkeling doorgemaakt waardoor een belangrijk netwerk van onderzoeksinstellingen en kennisintensieve bedrijven is ontstaan. De ruimtelijke verschijningsvorm van de huidige stad en regio is voor een belangrijk deel gebaseerd op ontwikkelingen en strategische keuzes uit het verleden. De nieuwe economie lijkt, op zijn minst gedeeltelijk, prima te gedijen in het erfgoed van een ander tijdperk. Er hoeft geen nieuwe stad te worden gebouwd om de kenniseconomie te faciliteren.

Daar waar de industriële revolutie ons de functiezonering heeft opgeleverd met een strikte scheiding van woon- en werkmilieus, daar kan de kenniseconomie ons de intensief gemengde stedelijke regio brengen, waar wonen, werken en recre¨´ren door elkaar heen lopen. Kenniseconomie is gebaat bij een nieuwe vorm van ruimtelijke ordening die dit mogelijk maakt.

Na een schets van de ontstaansgeschiedenis van de Brainport Zuidoost Brabant, een kennishoofdstuk over vergelijkbare regio's in de wereld en een hieruit gedestilleerde missie voor de Brainport is er niet één strategie die de ultieme oplossing biedt in deze studie. De vier ontworpen toekomstperspectieven laten echter zien dat er op basis van een missie voor Brainport, vele strategische, ruimtelijke agendapunten zijn op te stellen die de moeite van uitvoering waard zijn. Inzetten op één scenario is niet nodig, want juist complementariteit en veelzijdigheid versterken een Brainport.
Bookmark and Share
Tijdlijn_b_01_thu2.jpg
Tijdlijn_a_01_thu2.jpg
brabantinmiddle_thu2.jpg
BrainpContext_thu2.jpg
BrainpMatrx1nw_thu2.jpg
BrainpMatrx2nw_thu2.jpg
BrainpMatrx3nw_thu2.jpg
Ruimte_verstedelij_thu2.jpg
kennerwerk_thu2.jpg
groenzwart_thu2.jpg
00laptopkaft_thu2.jpg
Best_en_mogelijke_thu2.jpg
budelairport3D_thu2.jpg
zandoerle3D2_thu2.jpg
Npubliek_domein_thu2.jpg
Publ_domein_thu2.jpg
evolution_thu2.jpg
gateways_thu2.jpg
r_boulevards_thu2.jpg