DORPSPARK STAMPERSGAT
  
  
 zicht in zuidelijke richting
  
 terrein suikerfabriek (locatie: akker midden-onder)
  
 zicht vanaf rotonde (bestaande situatie)
  
 plankaart
  
 dwarsdoorsneden
  
 Stampersgat dankt haar naam aan de Rubia tinctorum (meekrap), waarvan de wortels werden gestampt om een rode kleurstof te verkrijgen
  
 zicht in noordelijke richting
  
 wandelpaden in het park
  
 maquette
  
  
 zicht vanaf Dinteloordseweg (N268)
  
 zicht vanaf rotonde (herfst)
LOCATIE
Stampersgat
JAAR
2010
IN SAMENWERKING MET
Gemeente Halderberge, Samenstichting Stampersgat, Waterschap Brabantse Delta, Van Helvoirt Groenprojecten
TEAM
Marco Vermeulen
Tim Aarsen
Rutger Wirtz
PROGRAMMA
Landschapspark, schapenweide, plukweide, wandelpaden
OPPERVLAKTE
19600 m2
STATUS
Schetsontwerp, realisatie vanaf 2011
OPDRACHTGEVER
Suiker Unie


NIEUWS
LAND ART VOOR DE SUIKER UNIE
ONTWERP DORPSPARK STAMPERSGAT GEREED
VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN IN NIEUW PRINSENLAND VAN START

DORPSPARK STAMPERSGAT

inrichting bufferzone Suiker Unie - Stampersgat

SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek, en hebben als hoofdfunctie het weren van verkeerslawaai en het visueel onttrekken van de bedrijvigheid van de suikerfabriek. Daarnaast dient het een verbindend element te worden tussen het dorp en bestaande wandelroutes lang het Mark-Vlietkanaal. Het dorpspark valt binnen de primaire beeldkwaliteitszone van het AFC Nieuw Prinsenland, een grootschalige glastuinbouw en industrielocatie in de nabij gelegen Prinsenland polder.

Het dorpspark bedient twee typen wandelaars: zij die richting het Van-Aken wandelpad gaan, en zij die een ommetje willen maken in het dorpspark. Door alternatieven te bieden in de te lopen routes ontstaat er een gevarieerd park dat met zijn drie sculpturale grondlichamen interessante ruimten creëert. De ogenschijnlijke eenvoud van de grondlichamen tezamen met de gracieuze noklijnen zorgen voor een spel van diepte en een steeds veranderd perspectief.

Het dorpspark wordt begroeid met een mix van diverse grassoorten. Er zullen geen bomen en struiken geplant worden. Hierdoor blijft de primaire vorm en daarmee de glooiende noklijnen van het park intact. Het dorpspark krijgt twee verschillende kanten.
De buitenzijde zal worden begroeid met een mengsel van verschillende grassoorten welke een bedekking vormt dat over het algemeen een groen karakter heeft. Op deze zijden zullen schapen de grasmat onderhouden. Er zullen weinig kruiden en bloemen groeien, deze zullen namelijk door de schapen opgegeten worden. Er ontstaat een egale korte groene grasbedekking die de vorm van de grondlichamen accentueert.

Aan de binnenzijde van de grondlichamen, langs het hoofdpad, zal een bloemrijk grasland ontstaan. Bloemrijke graslanden zijn begroeiingen die bestaan uit een combinatie van grassen en kruidachtige planten met kleurige bloemen. De Meekrap speelt daarin, vanuit historisch besef, een hoofdrol. Door het toepassen van een uitgebreide mix aan planten en kruiden ontstaat er een rijk biodivers landschap. Door dit grasland aan de binnenzijde van de grondlichamen te plaatsen ontstaat er een soort verscholen plukweide. De wandelpaden zijn halfverhard met een laag kalksteensplit, een ander bijproduct van de suikerfabriek.

Bookmark and Share
smv_20100514_afc_0_thu2.jpg
002_zicht__binneng_thu2.jpg
5_thu2.jpg
smv_1001_panorama1_thu2.jpg
smv_plankaart_thu2.jpg
smv_1001su_2010032_thu2.jpg
koeh_123_thu2.jpg
001_zicht_binnenge_thu2.jpg
smv_gebruik_kaart_thu2.jpg
img_8092_thu2.jpg
p1020881_thu2.jpg
p1020889_thu2.jpg
001_zicht_rondpunt_thu2.jpg