image

WATER IN DE STAD


Bij het wonen in een Deltametropool horen ook waterdreigingen. Deze zullen door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Er is in meerdere opzichten een probleem te verwachten met het water: vanuit de zee, vanuit de rivieren, vanuit de lucht en vanuit de bodem. Effecten van zeespiegelstijging en hevige regenval zullen zich indirect aandienen via de rivieren. Daarnaast zal het verstedelijkt gebied ook direct effect ondervinden van zware regenbuien doordat het huidige afvoersysteem -via het riool- de hoeveelheden te verwerken water niet meer aankan. Tegelijkertijd bieden deze dreigingen veel kansen voor het onderscheidend vermogen van de Hollandse watersteden. De waterdreiging dient daarom te worden aangegrepen om een aantal andere urgente thema’s in de stad onder de loep te nemen. Toekomstperspectieven schetsen daarbij niet alleen oplossingsrichtingen voor de waterproblematiek, maar tevens kansen voor een aantrekkelijkere stad.

PROJECTEN IN THEMA

HISTORISCHE KAART VAN DE WATERLINIE. DOOR FRANS VAN SCHOTEN, PROFESSOR DER FORTIFICATIëN TE LEIDEN, SEPT. 1628.
WEST BRABANTSE WATERLINIE2014, WEST-BRABANT
UITSNEDE: ADVENTURE LANDSCAPE STELLING VAN WILLEMSTAD.
STELLING VAN WILLEMSTAD 2014, WILLEMSTAD
EEN MIX VAN STAD, RIVIER EN LANDSCHAP
DELTASCENARIO'S RIJNMOND-DRECHTSTEDEN2011, RIJNMOND DRECHTSTEDEN
NORDHAVNEN 2008, KOPENHAGEN (DENEMARKEN)
PROTOTYPE WATERPLEIN2007, SITUATIELOOS
1. HET WATERPLEIN ALS CENTRALE RUIMTE IN EEN EENHEID | 2. ROTTERDAM ALS EEN VERZAMELING VAN WATEROPVANGEENHEDEN
WATERPLEINEN2006, ROTTERDAM
ZWEMBADBOOT2004, NEDERLANDSE DELTA