image

KRINGLOPEN


Het sluiten van kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen behoort tot de grootste opgaven van deze tijd. Schaalvergroting en strategische clustering van verschillende activiteiten bieden veel kansen. Door het slim combineren van functies kunnen restproducten (o.a. warmte, co2 en organisch afval) worden benut als grondstof of energiebron. Tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging om op verschillende schaalniveaus nieuwe ruimtelijke typologieën te ontwikkelen die deze programmatische allianties optimaal accommoderen.PROJECTEN IN THEMA

STRATEGIEKAART
PEPPELLAND2019, BRABANT
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF MET EINDHOVEN IN DE ACHTERGROND
THE DUTCH MOUNTAINS2018, VELDHOVEN
BIESBOSCH MUSEUMEILAND2015, WERKENDAM
BIOBASED BACKBONE2015, DUTCH BELGIAN DELTA
BIOBASELOAD2013, PROVINCIE ZUID-HOLLAND
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF
LOGISTIEK PARK MOERDIJK2012, ZEVENBERGEN
WATERPOORT METABOLISME
METABOLISM WATERPOORT2010, NOORDWEST BRABANT
SUNRISE CAMPUS 2010, VENLO
DORPSPARK STAMPERSGAT2010, STAMPERSGAT
LUCHTFOTO REALISATIE EERSTE FASE
KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO 2009, VENLO, HORST, SEVENUM, MAASBREE
TRADE PORT NOORD2009, VENLO
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF KIJKEND VANUIT HET NOORDWESTEN
AFC NIEUW PRINSENLAND 2009, DINTELOORD
ECODUCT2009, VENLO
LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED CHIJNSGOED 2008, HEEZE-LEENDE, STERKSEL
NORDHAVNEN 2008, KOPENHAGEN (DENEMARKEN)