Locatie in Eindhoven
  
 Bebouwingsplan met groenstructuur en infrastructuur
  
 Voordelen van twee werelden
  
 Overzicht maquette
  
 Details maquette
  
 Impressie groengebied en straten
LOCATIE
Eindhoven, Meerhoven
JAAR
2003
IN SAMENWERKING MET
Urban Affairs
PROGRAMMA
1.500 woningen
OPPERVLAKTE
500000 m2
OPDRACHTGEVER
Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
WEBSITE
www.eindhoven.nl

WATERRIJK MEERHOVEN

Masterplan

De analyse van de locatie schetst de aanwezigheid van een tweetal ruimtelijk fysieke systemen die van belang zijn voor de stedenbouwkundige uitleg van Waterrijk. Enerzijds is er de directe aantakking op het hoofdwegennetwerk waardoor de wijk in goede verbinding staat met voorzieningen en werkplekken. Anderzijds is er het groene park dat de locatie een bijzondere verblijfskwaliteit kan geven. In analogie met het menselijk lichaam dient de infrastructuur de wijk te doorbloeden, terwijl een groene long de wijk van zuurstof voorziet. Beide systemen, representeren verschillende werelden. Het wegenstelsel maakt uitwisseling mogelijk tussen Waterrijk en de moderne, globale realiteit van geld verdienen en consumeren. Het groene 'stelsel' daarentegen waarborgt de 'genius loci' en biedt de mogelijkheid tot ontspanning en introspectie. Beide systemen zijn van even groot belang voor een vitale woonomgeving. Het uitgangspunt is dan ook om alle woningen in directe verbinding te stellen met beide systemen. Feitelijk bevinden alle woningen zich dan altijd op de grens tussen infrastructuur en groen. Hiermee vormt zich tevens met leidmotief voor verdere uitwerking.

Door het voorgestelde centrale park in het masterplan op een aantal plekken het plangebied in te trekken neemt de lengte van de parkrand aanzienlijk toe. Vanuit tegenovergestelde richting worden de wegen tussen de groene lobben in geleid. Om het contactoppervlak tussen de woningen en het groen nog verder te vergroten kan de groenstructuur vervolgens worden verfijnd. Het park vertakt in ruimtelijk interessante grote en kleinere groene ruimtes die naar de individuele tuinen leiden. Om de woningen bereikbaar te houden vertakt ook de infrastructuur op een gelijksoortige wijze. De A2 splitst uiteen in hoofdwegen, subwegen en mondt uiteindelijk uit in individuele opritten.

GERELATEERDE PROJECTEN

OOST WEST SON BEST
2006, BEST, SON EN BREUGEL
BRABANT DREAMING
2002, NOORD-BRABANT
FEIJENOORDSTRAAT NOORDEREILAND
2008, ROTTERDAM
KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO
2009, VENLO, HORST, SEVENUM, MAASBREE
ROSEMONDTSTRAAT
1998, EINDHOVEN, G. ROSEMONDTSTR

Bookmark and Share
kaart_bijgeknipt_thu2.jpg
kaart_eindhoven_bi_thu2.jpg
kaarten01_s_thu2.jpg
schema_zwart_groen_thu2.jpg
maq_overview_01_thu2.jpg
collage_maquette_1_thu2.jpg
collage_impressies_thu2.jpg