DeltaGrid 2050: het Mainframe met onderling verbonden energiesystemen zorgt dat lokale Patchwork initiatieven worden ondersteund.
  
 Mainframe 2050: kostenefficiënt energiesysteem over de gehele keten van bron naar afname
  
 Smart Thermal Grid: geothermie voor de lage temperatuur warmtevraag van de gebouwde omgeving
  
 Kostenefficiëntie van CO2-reductiemaatregelen geldt als basis voor systeemkeuzen in het Mainframe perspectief.
  
 Er zijn een aantal cruciale energiesysteemonderdelen, gekoppeld aan energie- en/of grondstoffenstromen, aan te wijzen die bijdragen aan een robuust en toekomstbestendig energiesysteem.
  
 Met de focus op integrale ketenoptimalisatie bij het verduurzamen van het energie- en grondstoffen, zijn de commoditeiten, conversie en wijzen van transport van groot belang.
  
 Vergelijking van ketenkosten warmtesystemen. Geothermie en warmtenetten: hoge initiële investeringen in energie-infrastructuur maar aanzienlijk goedkoper over de gehele keten
LOCATIE
Zuid-Holland
JAAR
2019
IN SAMENWERKING MET
FABRICations, Studio Wolfpack en Kamangir
TEAM
Joost van der Waal
Bram Willemse
Marco Vermeulen
PROGRAMMA
Energietransitie
Energieinfrastructuur

STATUS
Ontwerpend onderzoek
OPDRACHTGEVER
EnergyInnovation Board Zuid-Holland i.s.m.Provincie Zuid-Holland


NIEUWS
DELTAGRID 2050

DELTAGRID 2050, ZUID-HOLLAND

Perspectieven voor de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur

Op 1 juli 2019 werd de visie DeltaGrid 2050 aangeboden aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Blom-Lenstra. Een ontwerpend onderzoeksproject gericht op het verkennen van toekomstige energie-infrastructuur voor het Zuid-Hollandse energiesysteem.

Hoe gaan we om met energie als alle bronnen en verschillende energiedragers - moleculen, elektronen en warmte - verbonden en uitwisselbaar zijn? Wat gebeurt er als miljoenen energiegebruikers ook producenten worden, continue, geautomatiseerd en gedigitaliseerd interacteren met het energiesysteem als consument en leverancier? En hoe zal dit systeem werken als alle gebruikers de ultieme vrijheid hebben om hun eigen energie-infrastructuur te creëren, of wanneer de overheid de beslissingen neemt op basis van kostenefficiëntie over de gehele ketens?

Samen met Fabrications, Studio Wolfpack en Kamangir, in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Energy Innovation Board, zijn twee perspectieven - ultieme vrijheid in een energie-patchwork en ultieme efficiëntie in een energie-mainframe - gerelateerd aan de digitalisering van ons energiesysteem: het Internet of Energy. Dit leidt tot twee totaal verschillende toekomsten voor de provincie Zuid-Holland, met enorme systemische verschillen, evenals economische, maatschappelijke en institutionele uitdagingen. Een synthese van deze perspectieven onderzoekt hoe een robuuste energie-infrastructuur met ruimte voor lokale initiatieven zich zou kunnen manifesteren, en waar een patchwork of een mainframe-aanpak dominant zou zijn.

StudioMarcoVermeulen heeft gewerkt aan de regionale uitwerking en concretisering van het Circular Mainframe, een robuust en toekomstbestendig energie- en grondstoffensysteem gebruikmakend van een multi commodity backbone structuur. Dit Circular Mainframe ontwikkelde wij eerder in opdracht van de Klimaattafel Industrie en biedt ruimte en richting aan veel initiatieven van diverse stakeholders en gebruikers.

De visie DeltaGrid 2050 is hier te downloaden.GERELATEERDE PROJECTEN

ZONNEROUTE A37
2016, A37
BIOBASELOAD WEST-BRABANT
2015, WEST-BRABANT
BIOBASELOAD
2013, PROVINCIE ZUID-HOLLAND
BIOBASED BACKBONE
2015, DUTCH BELGIAN DELTA
ENERGIE EN RUIMTE NOORD-HOLLAND NOORD
2017, NOORD-HOLLAND NOORD

Bookmark and Share
synthesekaart_thu2.jpg
2050_mainframe_thu2.jpg
smart_thermal_grid_thu2.jpg
co2_reductiemaatre_thu2.jpg
elektriciteitssyst_thu2.jpg
commoditeiten_thu2.jpg
warmtesysteemen_ve_thu2.jpg