Standaard gegevens
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LOCATIE
Rotterdam, Hoogvliet
JAAR
2005
IN SAMENWERKING MET
Urban Affairs
PROGRAMMA
144 woningen, 252 parkeerplaatsen
OPPERVLAKTE
39960 m2
OPDRACHTGEVER
Wimby
WEBSITE
www.wimby.nl

RECENSIES
PARKING AFFAIRS

HUISJE BOOMPJE AUTOOTJE

Catalogus parkeermorfologie

De alsmaar groeiende parkeerbehoefte heeft een enorme druk gelegd op het openbare ruimte in na-oorlogse wijken en de ideologie waarmee deze wijken zijn ontworpen is hiermee in de verdrukking gekomen. Hoewel de suprematie van de auto in het straatbeeld tot veel ergernis leidt, is niemand bereid om een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het huis op te geven. Nederlanders zijn erg gehecht aan de nabijheid van hun heilige koe die een wezenlijk onderdeel vormt van de moderne Drie-eenheid: Huisje Boompje Autootje. Tegelijkertijd hebben veel Nederlanders een wensbeeld van een verkeersluwe en groene woonstraat. Met andere woorden: iedereen wil de eigen auto voor de deur, maar niemand wil uitkijken op de auto van de buurman. In deze ontwerpstudie wordt de relatie onderzocht tussen parkeren en wonen met als doel deze op gelijkwaardige basis een plaats te geven in het stedenbouwkundig ontwerp. De omvangrijke parkeeropgave binnen de herstructureringsoperatie van Hoogvliet vormt de directe aanleiding voor deze studie. De opgave in Hoogvliet staat niet op zichzelf, maar is exemplarisch voor andere bestaande en nieuwe woningbouwlocaties in Nederland, daar waar de ruimte beperkt is en er geen financiering mogelijk is voor een gebouwde parkeervoorziening.

De studie is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de invloed van de parkeeropgave op het stedenbouwkundig ontwerp verkend. Om dit zo eenduidig mogelijk te kunnen analyseren is gekozen voor modelmatige benadering. Hiertoe is een catalogus samengesteld met 38 stedenbouwkundige modellen voor grondgebonden woonmilieus op eenzelfde, fictieve locatie. Het gebruik van de catalogus hoeft zich niet te beperken tot Hoogvliet. Bij het (her)ontwerp van in principe iedere woonomgeving kan het als referentie fungeren. In het tweede deel vindt de typologische verkenning toepassing op twee concrete woningbouwlocaties in Hoogvliet, de Tarbotstraat en de Vlietzone. De keuze voor bepaalde parkeermodellen is mede ingegeven door de specifieke randvoorwaarden van deze locaties.

GERELATEERDE PROJECTEN

OOSTERLUWTE
2000, HOORN, J. MESSCHAERTSSTRAAT
SUPERVILLAGE
2005, ZUIDOOST BRABANT
AANRECHTBAD
1999, EINDHOVEN, DE REGENT
POLDERPITSTOP
2000, SASSENHEIM, AFSLAG NOORDWIJKERHOUT,
RECREATIETRANSFERIUM
2001, HALFWEG, CSM-TERREIN

Bookmark and Share
logo__Converted__thu2.jpg
feiten_thu2.jpg
basis_nieuw_2_thu2.jpg
boekje14_thu2.jpg
boekje18_thu2.jpg
boekje19_thu2.jpg
boekje21_thu2.jpg
boekje22_thu2.jpg
boekje24_thu2.jpg
boekje28_thu2.jpg
boekje29_thu2.jpg
boekje30_thu2.jpg
boekje31_thu2.jpg
boekje32_thu2.jpg
boekje36_thu2.jpg
boekje37_thu2.jpg
boekje39_thu2.jpg
boekje40_thu2.jpg
boekje41_thu2.jpg
boekje42_thu2.jpg
boekje43_thu2.jpg
boekje44_thu2.jpg
boekje47_thu2.jpg
boekje49_thu2.jpg