ZUIDONTSLUITING: VLUCHTHEUVEL
  
 EXTRA OOSTONTSLUITING: JOURNAL DE LA LUMIÈRE
  
 OOSTONTSLUITING: P-BAR
  
 OOSTONTSLUITING: P-BAR
  
 EXTRA OOSTONTSLUITING: JOURNAL DE LA LUMIÈRE
  
 ZUIDONTSLUITING: VLUCHTHEUVEL
  
 WESTONTSLUITING: STADSKRAAG
  
 WESTONTSLUITING: STADSKRAAG
  
 NOORDONTSLUITING: PEDESTRIAN PENINSULA
  
 NOORDONTSLUITING: PEDESTRIAN PENINSULA
  
 1. NOORDONTSLUITING/ 2. WESTONTSLUITING/ 3. OOSTONTSLUITING/ 4. EXTRA OOSTONTSLUITING/ 5. ZUIDONTSLUITING
LOCATIE
Rotterdam Centrum
JAAR
2002
IN SAMENWERKING MET
Urban Affairs, A2Studio (visualisatie)
PROGRAMMA
Parkeren en openbare ruimte
OPPERVLAKTE
1200 m2
OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
WEBSITE
www.rotterdam.nl

TENTOONSTELLINGEN
MOBILITY, 1ST INTERNATIONAL ARCHITECTURE BIENNALE

RECENSIES
HITTIN' THE PARKING PARADOX
PARKING AFFAIRS
FALSE FLAT

ROTTERDAM SUBZERO

Ontsluitingen voor ondergronds parkeersysteem

De Rotterdamse binnenstad wordt momenteel in hoog tempo verdicht. Dit heeft een snel groeiende vraag naar parkeerplaatsen tot gevolg. Voor meerdere locaties in de Centrumruit liggen hemel- bestormende plannen klaar die allemaal van de benodigde parkeergarages zijn voorzien. Als al deze garages een eigen ontsluiting op het toch al precaire Rotterdamse maaiveld krijgen, blijft er weinig ruimte over voor de voetganger. De afdeling Verkeer van dS+V Rotterdam heeft daarom het voortouw genomen om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, zodat de totale hoeveelheid ontsluitingen tot een minimum beperkt blijft. Voorstel is om de toekomstige garages samen met de bestaande parkeercapaciteit onder te brengen in drie clusters die in directe verbinding staan met de boulevards. Uitgangspunt bij de vijf ontworpen ont- sluitingen is dat er geen openbare ruimte verloren gaat. De ontsluiting dient niet als blinde vlek, maar als zwaartepunt in het publiek domein te fungeren. Op diverse wijzen zijn de ontsluitingen geschikt gemaakt als verblijfsruimte in een hec- tische stedelijke context van winkelende voetgangers en uitgaanspubliek. De ontsluitingen zullen niet als hindernis, maar als bestemming worden ervaren.

NOORDONTSLUITING: Pedestrian peninsula
Het maaiveld wordt ter plaatse van de ontsluiting als het ware omhoog gevouwen zodat het evenwijdig loopt aan de hellingbaan eronder. Het verheven trottoir staat slechts aan een zijde in verbinding met de rest van het voetgangersdomein, waardoor het zich manifesteert als een soort schiereiland. Middenin de drukte van het verkeer op straatniveau biedt deze luwte veiligheid en overzicht aan voetgangers.

WESTONTSLUITING: Stadskraag
Daar waar de ontsluiting grenst aan het voetgangersdomein neemt deze de gedaante aan van een comfortabele stadsbank, die de hellingbanen groten- deels aan het zicht onttrekt en het belendende plein in een beëindiging voorziet. Er ontstaat een soort kraag die het parkeersysteem ontbloot en tegelijkertijd de ontsluiting mooi afkleedt. Deze kraag vormt een representatieve entree tot het parkeersysteem en daarmee tot de stad.

OOSTONTSLUITING: P-bar
De Kruiskade is gebaat bij een attractieve horecagelegenheid aan dit oostelijke uiteinde, die het uitgaansleven opspant en introduceert aan de Coolsingel. De P-bar krijgt in gestalte door een blauwe P, die voor arriverende automobilisten als aanduiding voor de ondergrondse garages fungeert, parallel aan de hellingbaan te extruderen. Het gat in de letter P wordt op het volume gereduceerd en vormt de eigenlijke bar waaraan gedronken wordt.
EXTRA OOSTONTSLUITING: Journal de la Lumière
De ontsluiting wordt afgeschermd van het trottoir middels een wand met horizontale (aluminium) lamellen. Op ooghoogte bezien is de wand relatief transparant en behoudt de passant die tussen de wand en Lumiëre loopt het visuele contact met de omgeving. Echter, het gapende gat van de lager gelegen ontsluiting wordt door de lamellen volledig aan het zicht onttrokken.

ZUIDONTSLUITING: Vluchtheuvel
De locatie wordt gedomineerd door een belangrijke voetgangersoversteekplaats.
Om de automobilist direct duidelijk te maken dat het hier eigenlijk een voetgangers- domein betreft, wordt het zebrapad verlengd in zuidelijke richting.
De strepen van het zebrapad waaieren uit en gaan over in zitbanken. Tegelijkertijd neemt hierdoor de lichtintensiteit voor in- en uitrijdend autoverkeer geleidelijk af respectievelijk toe.
GERELATEERDE PROJECTEN

PARKEERTAFERELEN
1999, HOORN CENTRUM
POLDERPITSTOP
2000, SASSENHEIM, AFSLAG NOORDWIJKERHOUT,
FACILITY POOLING
2003, GELDERSE ACHTERHOEK
ZWEMBADBOOT
2004, NEDERLANDSE DELTA
PARKEERTOREN
2004, SITUATIELOOS

Bookmark and Share
zuid_thu2.jpg
oostex_thu2.jpg
105_oost201a_thu2.jpg
oost_thu2.jpg
105_oost102_thu2.jpg
105_zuid102_thu2.jpg
west_thu2.jpg
105_west101_thu2.jpg
noord_thu2.jpg
105_noord101a_thu2.jpg
totaalkaart_ontslu_thu2.jpg