KLIMAATAKKOORD, SECTORTAFEL INDUSTRIE
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
  
  
  
  
JAAR
2018
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
Joost van der Waal
PROGRAMMA
Energietransitie
Industriële symbiose
STATUS
Ontwerpend onderzoek
OPDRACHTGEVER
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNIEUWS
CIRCULAIR MAINFRAME

KLIMAATAKKOORD, SECTORTAFEL INDUSTRIE

Circulair Mainframe

In de zomer van 2018 werd het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia.

StudioMarcoVermeulen
heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK een bijdrage geleverd aan een samenhangende ruimtelijke uitwerking van de resultaten van de klimaattafel Industrie.

De transitie naar een circulaire economie en de uitwisseling van o.a. andere warmte, CO2, biogas, elektriciteit, waterstof en biomassa vraagt om nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld warmtenetten) of het slim hergebruiken van bestaande infrastructuren en buisleidingen.
Voor veel van de systemen geldt dat opschaling leidt tot een robuuster en efficiënter systeem (economy of scale). Bundeling van deze systemen en bijbehorende infrastructuren maakt ruimtelijke inpassing eenvoudiger en veelal mogelijk in bestaande leidingtracés of langs snelwegen. Hiermee is een ‘circulair mainframe’ denkbaar dat voorwaardescheppend zal zijn voor de vestiging van biochemische industrie, glastuinbouw, bedrijven en mogelijk zelfs voor de nog te realiseren miljoen woningen. Daarmee ontstaat het beeld dat de ruimtelijke geografie van toekomstige stromen van duurzame energie en grondstoffen grotendeels samenvalt met de huidige geografie van fossiele stromen. Deze hoofdstructuur voor de uitwisseling van grondstoffen en energie zal als ruimtelijk casco fungeren voor toekomstige, duurzame ontwikkelingen en transformaties en deze versnellen

Ruimtelijk experts zijn vanaf het begin bij alle tafels betrokken. Met reden; het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. De impact van de transitie op de fysieke leefomgeving is groot.
Samen met verschillende ruimtelijk ontwerpers (Fabrications, H+N+S Landschapsarchitecten, Bright | The Cloud Collective, Generation.Energy en APPM) hebben wij de ruimtelijke effecten van de beoogde maatregelen in beeld gebracht in een gezamenlijk boek. Dit boek is hier te downloaden.

In het najaar van 2018 gaan wij verder met het uitwerken van het Circulair Mainframe en het transitiepad tot een emissiearme industrie naar 2050.

GERELATEERDE PROJECTEN

BIOBASED BACKBONE
2015, DUTCH BELGIAN DELTA
ZEEUWSE WARMTE EN KOUDE
2019, ZEELAND
DUTCH SMART THERMAL GRID
2016, NEDERLAND
LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED CHIJNSGOED
2008, HEEZE-LEENDE, STERKSEL
NORDHAVNEN
2008, KOPENHAGEN (DENEMARKEN)

Bookmark and Share
lr1_thu2.jpg
lr2_thu2.jpg
lr3_thu2.jpg
lr4_thu2.jpg
lr5_thu2.jpg
lr6_thu2.jpg
lr7_thu2.jpg
lr8_thu2.jpg
lr10_thu2.jpg
lr11_thu2.jpg
lr12_thu2.jpg
lr13_thu2.jpg
lr14_thu2.jpg
lr15_thu2.jpg
lr16_thu2.jpg
lr17_thu2.jpg
lr18_thu2.jpg