Gebiedsprogramma op kaart
  
 Buitendijkse natuur en recreatiegebieden
  
 Legenda buitendijkse natuur en recreatiegebieden
  
 Regeneratieve landbouw en foodlab
  
 Legenda regeneratieve landbouw en foodlab
  
 Bereikbaarheid en mobiliteit
  
 Legenda bereikbaarheid en mobiliteit
  
 Energie en duurzaamheid
  
 Legenda energie en duurzaamheid
  
 Demografische ontwikkelingen
  
 Legenda demografische ontwikkelingen
LOCATIE
Hoeksche Waard
JAAR
2017
IN SAMENWERKING MET
Regio Hoeksche Waard
Provincie Zuid-Holland
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
Chiel Lansink
OPDRACHTGEVER
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
WEBSITE
www.pzh.nl/hw

HOEKSCHE WAARD WERKT

dé voedingsbodem voor de Randstad

In de Hoeksche Waard hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Daartegenover staat dat er, als de trend zich doorzet, in de toekomst sprake zal zijn van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De regio bereidt zich hierop tijdig voor en treft maatregelen om de effecten hiervan op te vangen en de aanwezige kansen optimaal te benutten.

Verbinden, versterken, samenwerken
Samen met de provincie start de regio Hoeksche Waard met een programma om de ontwikkeling in de regio te stimuleren: Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Het doel: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit doen we door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten. Het programmaplan is vastgesteld in juni 2017 door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en in mei door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Het programma werkt vanuit vijf thema’s die elkaar versterken en beïnvloeden:
• Duurzame landbouw
• Natuur en recreatie
• Demografische ontwikkelingen
• Energie en Duurzaamheid
• Bereikbaarheid en mobiliteit
Bookmark and Share
kaart_totaal_thu2.jpg
nat_thu2.jpg
nat1_thu2.jpg
landb_thu2.jpg
landb1_thu2.jpg
bereik_thu2.jpg
bereik1_thu2.jpg
ene_thu2.jpg
ene1_thu2.jpg
demo_thu2.jpg
demo1_thu2.jpg