Luchtfoto Fort Sabina Henrica
  
 Concept ontwerp - Archipuncturale ingrepen
  
 Terras & buitenverblijf - TERREPLEIN. Het intieme karakter van de binnenruimte van het fort contrasteert met de weidsheid van het omliggende landschap.
  
 Informatiecentrum / museum Zuiderwaterlinie - POORTGEBOUW
  
 Informatiecentrum / museum Stelling van Willemstad - POORTGEBOUW
  
 Glijbaan / speelelement - TERREPLEIN
  
 Incubator, 7x ruimte voor kleine bedrijven - BOVENVERDIEPING KAZERNE
  
 Restaurant - KAZERNE
  
 Doorsnede uitzichttrap - Een snede tussen de Tour Modèle en de kazerne, zodat bezoekers de verschillende bouwperiodes kunnen ervaren.
  
 Uitzichttoren- TOUR MODÈLE
  
  
 Zicht op het Volkerak / periscoop - GESCHUTSOPSTELLING
  
 Openluchttheater & podium - TWEEDE TERREPLEIN
  
 Abstracte semafoor - SEINHUISJE
  
 Kunstkabinetten - SCHUILPLAATS & MAGAZIJNEN
  
 Botenloods getransformeerd naar vogelobservatiehotel
LOCATIE
Willemstad
JAAR
2015
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
Wout Kruijer
PROGRAMMA
Combinatie van cultuur, natuur en recreatie
OPPERVLAKTE
40000 m2
OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Brabant


NIEUWS
INSPIRATIE-ATLAS DE ZUIDERWATERLINIE GEPRESENTEERD
AAN DE SLAG MET FORT SABINA

FORT SABINA

Ontwikkelperspectief Fort Sabina als onderdeel van de Stelling van Willemstad

Fort Sabina maakt deel uit van de ‘Stelling van Willemstad’. Dit is een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie en daarbuiten. De Zuiderwaterlinie immers kent vrijwel geen forten behalve de zgn. aarden forten die verder niet bebouwd zijn. Sabina is dat met de andere forten rond Willemstad juist wel en de bebouwing met de oorspronkelijke toren (de Tour Modèle) is dus zeer zeldzaam in Nederland. Uniek is verder de ligging rond het grote, open water van Volkerak en Hollands Diep waarbij alle forten nadrukkelijk en zichtbaar verbonden zijn. Daarbij is de stelling zo compact dat zij zich vanaf fort Sabina in één keer laat overzien.

Het fort en de ‘Stelling van Willemstad’ zijn identiteitsdragers voor de regio. Zij vertellen niet alleen het belangrijkste verhaal van Willemstad en zijn strategische ligging, daarnaast zijn fort en Stelling
beeldbepalende ruimtelijke structuren, onderdeel van de Brabant-brede structuur die de Zuiderwaterlinie is.

Waar cultuurhistorie en natuur op veel forten samengaan, geldt dit op en rond fort Sabina in bijzondere mate. Het fort maakt met grote delen van de directe omgeving deel uit van een hoogwaardig natuurgebied (EHS en Natura 2000). Kenmerkend is vooral de grote variatie aan bijzondere planten en dieren m.n. vogels zoals flamingo’s, lepelaars, visarenden en plevieren. De direct aan het fort grenzende St. Anthoniegorzen staan in de top tien van broedgebieden voor weidevogels in Nederland. Niet in de laatste plaats moet aan dit alles nog de aanstaande verzilting van het Volkerak worden toegevoegd. Hierdoor zal naast de huidige ecologische rijkdom nog nieuwe, streekeigen natuur ontstaan.

Het concept zal de pijlers voor de ontwikkeling van Sabina: de gastvrijheid, natuur, cultuur en het beheer en onderhoud met elkaar verweven en een eerste stap zetten naar een totale visie. Doel van dit ontwikkelperspectief op conceptueel niveau is het laten zien hoe deze pijlers elkaar kunnen versterken, met het overkoepelende thema (stoer/rauw) van de Stelling van Willemstad als leidraad.

Bookmark and Share
fort_sabina_3_570x_thu2.jpg
smv_overview_thu2.jpg
smv_a_thu2.jpg
smv_e_thu2.jpg
smv_c_thu2.jpg
smv_j_thu2.jpg
smv_n_thu2.jpg
smv_q_thu2.jpg
smv_r_thu2.jpg
smv_s_thu2.jpg
smv_f_thu2.jpg
smv_i_thu2.jpg
smv_k_thu2.jpg
smv_h_thu2.jpg
smv_o_thu2.jpg
smv_p_thu2.jpg
smv_m_thu2.jpg