--- BUREAU EXCURSIE URK

image

JUN 15 '11

BUREAU EXCURSIE URK


Met twee Italianen, een Amerikaan en een Belg in het team was het tijd voor een typisch Nederlandse ervaring: zeilen op het Ijsselmeer. Vooral het bruisende centrum van Urk maakte indruk...


Bookmark and Share

image
DELTAGRID 2050
JUN 20 '19
In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan de regionale uitwerking en concretisering van het Circular Mainframe, een robuust en toekomstbestendig...
lees verder...

image
Afgelopen woensdag is op de vastgoedbeurs Provada de grondreserveringsovereenkomst getekend voor The Dutch Mountains door de gemeente Eindhoven en The Mountains Corporation. De partijen zijn overeengekomen om het gebouw te ontwikkelen binnen...
lees verder...

image
Vandaag krijgen de bewoners van Hof van Asselbergs (Bergen op Zoom) een preview van de tentoonstelling over Menno van Coehoorn die TUSSEN hun heipalen gerealiseerd zal worden!
lees verder...

image
We hebben besloten om The Dutch Mountains te vestigen in de spoorzone van Eindhoven. De gemeente Eindhoven wil vol inzetten op de transformatie van het stationsgebied naar een bruisende hoogstedelijke en groene omgeving. Deze ambitieuze plannen...
lees verder...

image
Bedrijven en overheden die actief zijn in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben de ambitie om in 2050 een bijna volledig CO₂-neutrale en circulaire economie te hebben. In het rapport ‘Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG’ geven zij...
lees verder...

image
De beroepsverenigingen; Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) hebben StudioMarcoVermeulen uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren...
lees verder...

image
Vandaag wordt het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de...
lees verder...

image
Onze inzendingen Productief Peppelland en Circulaire Boerderij Beers zijn tot winnaars verkozen bij de prijsvraag Brood & Spelen over kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland van Noord-Brabant. In september...
lees verder...

image
De publicatie Klimaat Energie en Ruimte is gereed!

Deze nationale verkenning is in opdracht van de ministeries van EZK, I&W en BZK uitgevoerd door een collectief van ruimtelijke ontwerp- en adviesbureaus: RUIMTEVOLK, Posad, H+N+S, FABRICations,...
lees verder...

image
In 2018 gaan we aan de slag met het uitwerken van de The Dutch Mountains. De constructie van het 80.000 m2 groot multifunctionele gebouw wordt van hout (CLT).

The Dutch Mountains is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban...
lees verder...

image
The first results of last week’s New Town Lab in Curitiba, Brazil are online! An urban strategy was developed for Caximba, an informal settlement in the southern part of the Tatuquara area. It is partly located in the flood zone of two crossing...
lees verder...

image
Als het aan de bedrijven, overheden en kennisinstellingen in AgriFood Capital ligt, is Noordoost-Brabant straks een bijzondere proeftuin rijker: Agro As de Peel. Een gebied waar varkens, koeien en kippen steeds meer kringlopen gaan vormen met...
lees verder...

image
Trots!
In zeer goed gezelschap genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs!
De prijsuitreiking is op 28 november, 13.30u. in het Rijksmuseum te Amsterdam.
lees verder...

image
Gepresenteerd op de Landschapstriënnale: de publicatie 'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief'. Naast onze bijdrage over warmte, bijdragen van o.a. Dirk Sijmons, HNS, WUR, Posad en Fabric. Gecoördineerd door Vereniging Deltametropool...
lees verder...

image
Onze bijdrage aan het project Spot On: Landschap als vestigingsvoorwaarde van de Vereniging Deltametropool is te bewonderen op Landschapstriënnale in Nieuw Vennep.

De online publicatie over de relatie tussen een florerende kenniseconomie...
lees verder...

image
Pal naast Fort de Roovere komt volgend jaar Inundatiepark West-Brabantse Waterlinie. De plannen zijn klaar en het park zal eind 2018 gerealiseerd zijn. Het inundatiepark is een natuurlijk vormgegeven speellandschap met educatief karakter voor...
lees verder...

image
Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie waarbij fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas vervangen worden door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het eiland wil in 2020 energieneutraal zijn door...
lees verder...

image
Fast Company eert bijzondere ontwikkeling in Brainport Eindhoven

Het project The Dutch Mountains is uitgeroepen tot finalist van de ‘World Changing Ideas Award’. Deze prijs is een initiatief van Fast Company, ‘s-werelds grootste progressieve...
lees verder...

image
Gisteren hebben we, samen met DRIFT, de publicatie van het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke impact van nieuwe technologieën gepresenteerd. In deze publicatie wordt aan de hand van vier scenario’s de maatschappelijke (sociale, economische...
lees verder...

image
Onder grote belangstelling hebben we onze visie op de herontwikkeling van het voormalig dierenpark Emmen gepresenteerd. Er zijn nog twee andere plannen in de race; de gemeente Emmen maakt deze maand een keuze.
lees verder...

ZONNEROUTE A37
NOV 17 '16
In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we een ontwerp gemaakt voor de Zonneroute A37 met energiebermen die meebewegen en meekleuren met het landschap. Èn elektriciteit opwekken voor 70.000 huishoudens!


lees verder...

image
We hebben de Dutch Design Award gewonnen in de categorie Habitat!
We zijn hartstikke trots!

lees verder...

image
Fort Sabina is een iconisch erfgoedcomplex, binnen de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie. Fort Sabina bevat één van de drie Tour Modèles uit de Napoleontische tijd die Nederland kent. Op deze locatie zijn bovendien meerdere lagen...
lees verder...

image
Het Dutch Smart Thermal Grid èn het Biesbosch Museumeiland zijn genomineerd voor de Dutch Design Awards! Beide projecten staan tot en met 30 oktober tentoongesteld in het Veemgebouw in Eindhoven. Foto: Jeroen van der Wielen
lees verder...

image
Vandaag werd met veel plezier de waterspeeltuin bij het Biesbosch Museum getest door groep 5 van basisschool 't Landje uit Rotterdam (de klas van Maas). De speeltuin en de rest van het eiland zijn vanaf 19 juli geopend voor publiek.
lees verder...

image
Ooit gehoord van de Zuiderwaterlinie? Daar gaat verandering in komen! In het door ons gemaakte 260 pagina dikke Zuiderwaterlinieboek vind je een schat aan informatie die nog nooit eerder op deze schaal is samengebracht. Van historische verhalen...
lees verder...

image
Tijdens het atelier Energie, Ruimte en Regio, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is het Dutch Smart Thermal Grid gepresenteerd. Het atelier richtte zich op de relatie tussen regionale en nationale schaal waarin de...
lees verder...

image
Dit schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied voor waterveiligheid inzichtelijk. Met een cyclus van een half uur, verandert de waterstand van ‘extreem laag’...
lees verder...

image
Het Biesbosch Museum is maarliefst drie keer in de prijzen gevallen bij de Architizer Awards 2016. In zowel de categorie museum als de in categorie architectuur en landschap won het ontwerp de juryprijs. In deze laatste categorie...
lees verder...

image
Nederland mag dan wel een klein landje zijn, maar het kan wereldwijd een grote rol spelen in de energieopgave. Met de nadruk op ‘kan’, want eerst moet het besef nog tot ons doordringen dat er écht iets moet gebeuren. Niet morgen, maar vandaag....
lees verder...

image
Het Biesbosch Museum is 2x genomineerd voor de Architizer Awards 2016 !! Dit keer zitten we bij de laatste vijf in twee categorieën. Bij de Archdaily Awards hebben we het moeten afleggen tegen MAD Architects.
Wie wil ons helpen door te...
lees verder...

image
Het Biesbosch Museum heeft in drie maanden tijd al 30.000 bezoekers mogen verwelkomen. Voor de transformatie waren dat er 30.000 per jaar! Komende winter zullen de waterspeeltuin en het zoetwatergetijdenpark op het museumeiland worden gerealiseerd....
lees verder...

image
Op 26 juni aanstaande zal het hernieuwde Biesbosch Museum worden geopend door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Op 27 juni is het museum weer geopend voor publiek.

Voor een sneak preview klik hier


lees verder...

image
Het Biesbosch Museum zal een van de onderwerpen zijn tijdens Nederlandwordtanders/live op 18 juni 2015
lees verder...

image
BioBased Backbone is een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke randvoorwaarden en kansen voor de transitie naar een biobased economy in de Rijn-Maas Delta. Tevens worden de kansen voor een circulaire economie op regionale schaal onderzocht.

Studio...
lees verder...

image
Mooi artikel in het dagblad Trouw over het ontwerp van het Biesbosch MuseumEiland.
lees hier het artikel
lees verder...

image
Over de hele wereld worstelen steden met de realiteit van de sociale, ecologische en economische veranderingen. Zeven innovatieve stads transformatie bureaus in Rotterdam hebben hun krachten gebundeld om hun nieuwe aanpak voor bloeiende steden...
lees verder...

image
Het Biesbosch Museum is wind- en waterdicht! Binnenkort zal het gras-kruidendak worden aangebracht.
lees verder...

image
De bouw van het Biesbosch Museum vordert gestaag. De contouren van het nieuwe deel zijn sinds deze week goed zichtbaar. De staalconstructie staat, de vloer is gestort en de eerste binnenwanden worden opgetrokken. Het wordt prachtig!
lees verder...

image
Vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Gemeente Werkendam hebben de eerste paal geslagen voor de uitbreiding en algehele vernieuwing van het Biesbosch Museum. Het gaat nu echt beginnen!
lees verder...

image
De komende jaren zal de West-Brabantse Waterlinie nieuw leven in worden geblazen. Vrijdag 19 september vond, in aanwezigheid van gedeputeerde Johan van den Hout, de startbijeenkomst plaats. Een belangrijk onderdeel van deze visie betreft de...
lees verder...

image
Opgericht: de Rotterdamse Metabolisten. Een samenwerkingsverband van Rotterdamse bureaus die toonaangevend zijn op het gebied van het ontwerpen met de stofwisseling van de stad. Ze representeren meer dan vijftig professionals die dagelijks werken...
lees verder...

image
De provincie Noord-Brabant heeft het voorstel voor de ontwikkeling van de West-Brabantse Waterlinie gehonoreerd met 7,8 miljoen euro vanuit het investeringsfonds 'Landschappen van Allure'. Volgens de beoordelingscommissie betreft het een 'potentieel...
lees verder...

image
De werkzaamheden in de Biesbosch in het kader van Ruimte voor de Rivier en de ontpoldering van de Noordwaard zijn in volle gang. Het Biesbosch Museumeiland is bijna een feit. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bruggen naar het toekomstige...
lees verder...

image
Bureau Europa wijdt de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in Perspectief' aan de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald, tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het...
lees verder...

image
Voor de derde keer op een rij is een project van SMV geselecteerd voor het jaarboek! Ditmaal is het project Biobaseload aangemerkt als 'voorbeeldig' project
lees verder...

image
BIOBASED DELTA
DEC 11 '13
Ons voorstel voor een ontwerpend onderzoek naar de Biobased Delta is door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie geselecteerd voor verdere uitwerking! Het onderzoek richt zich op de Zuidwestelijke Delta, het grootste deltagebied van...
lees verder...

image
In opdracht van de Gemeente Rotterdam hebben wij een ontwerpvoorstel gedaan voor de zelfbouwlocatie op de hoek van de Ruyterstraat en de Marinestraat op het Noordereiland in Rotterdam. Hier bestaat de mogelijkheid om met een bouwgroep een gebouw...
lees verder...

image
Het Noordereiland (waar wij wonen en werken) werd vannacht een stukje kleiner. Om 5.30u. werd de hoogste waterstand sinds decennia bereikt.
lees verder...

image
Op 15 november heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de begroting voor 2014 goedgekeurd. In deze begroting is € 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbreiding en herinrichting van het Biesbosch Museum. Op de foto overhandigt...
lees verder...

image
Deze week hebben wij, samen met Edion uit Driebergen, onze plannen gepresenteerd om het gebied ten zuiden van Landgoed de Reehorst in Driebergen (Hoofdstraat 26) te ontwikkelen tot moderne buitenplaats en ontvangstgebied van de Utrechtse Heuvelrug....
lees verder...

image
Op uitnodiging van Archfondas gaf Marco een lezing over de ruimtelijke kansen die de waterveiligheidsopgave biedt.

Living in the Dutch Deltametropolis comes with water threats. Due to the climate change, these threats will only increase....
lees verder...

image
‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Studio Marco Vermeulen ontwierp het nieuwe gasontvangststation van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De gevel is bekleed met biobased panelen van Nabasco, een...
lees verder...

image
Het ontwerp voor het Biesbosch Museumeiland is gereed! Het bestaande museumgebouw wordt uitgebreid met 1000m2 aan expositieruimte, horeca, kantoren en een bezoekerscentrum. Het eiland wordt vormgegeven als zoetwatergetijdenpark met een unieke...
lees verder...

image
BIOBASELOAD
MRT 05 '13
In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan het perspectief Biobaseload, een betrouwbare energievoorziening volledig op basis van duurzame energiebronnen. Dit is een uitdagende opgave voor een provincie...
lees verder...

image
Op uitnodiging van de vakgroep 'Advanced Methods and Tools for Sustainable Planning 'aan de Faculteit Architectuur in Alghero (Universiteit van Sassari, Sardinië) geeft Marco een lezing en een meerdaagse workshop. Onderwerp is het Stagno del...
lees verder...

image
Afgelopen zaterdag werd het jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 in Scheveningen gepresenteerd.

Het jaarboek presenteert 31 voorbeeldige projecten uit de periode 2010-2012 – een periode waarin de landschapsarchitectuur en...
lees verder...

image
Afgelopen zaterdag is het eerste waterplein van Rotterdam geopend. Het Bellamyplein in West levert vanaf nu een bijdrage aan de waterhuishouding van de stad. Op het plein wordt regenwater tijdelijk opgeslagen en vervolgens gedoseerd afgevoerd...
lees verder...

image
Het Deltaprogramma presenteert zich op de hoofdtentoonstelling Making City van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Vijf ontwerpbureaus, waaronder SMV, hebben scenario's ontwikkeld voor de toekomst van de Nederlandse Delta...
lees verder...

image
Tegelijkertijd met de opening van de Floriade is ook het oostelijk deel van de Greenportlane opengesteld. Het eerste gerealiseerde klavervormige bedrijvencluster is nu rechtstreeks bereikbaar vanaf de A73. De Greenportlane vormt de ruggengraat...
lees verder...

image
Deze week hebben wij de eindresultaten gepresenteerd van onze bijdrage aan het Delta-atelier en de IABR. In ons voorstel verbreden wij de waterveiligheidsopgave (ruimte voor de rivier) met een zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit, mogelijk gebruik...
lees verder...

image
Het eerste prototype van het gevelpaneel voor het gasontvangststation van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord is gereed. Het paneel verbeeldt de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof, koolstof...
lees verder...

image
Welke bijdrage kan de architectuur leveren aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame energiehuishouding? Welke kansen ontstaan er als energie een belangrijk uitgangspunt wordt van het ontwerp? In de Architects Talk van 6 oktober jl. lieten...
lees verder...

image
Afgelopen maandagavond is het ontwerp voor het bruggenhoofd aan de Maaskade gepresenteerd aan de deelgemeente Feijenoord en bewoners van het Noordereiland. Het ontwerp is met enthousiasme ontvangen en onderzocht zal worden of het kan aansluiten...
lees verder...

image
SIZE MATTERS
SEP 13 '11
Interview in Architectenweb Magazine

Over de zoektocht naar het juiste schaalniveau om kringlopen te sluiten en nieuwe uitdagingen voor ruimtelijk ontwerpers.

[http://www.marcovermeulen.nl/pdf/I-Marcovermeulen.pdf Klik hier om het artikel...
lees verder...

image
De tentoonstelling 'Stad van Nederland' in het NAi biedt een kijkje in de toekomst van Nederland door middel van zestig verschillende plannen van ontwerpers waarvan een deel ook al in uitvoering is. Vier ontwerpen van SMV zijn opgenomen in deze...
lees verder...

image
LIVING FRONTIERS OF ARCHITECTURE III-IV
The exhibition consists of a crossover between architectural projects, art installations and case stories from various places in the world and is divided in three overarching themes: The Dream,...
lees verder...

image
In het kader van Brabant2018 en in opdracht van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) heeft SMV samen met MVRDV een ontwerpatelier georganiseerd. BrabantStad stelt zich kandidaat als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Het gegeven...
lees verder...

image
SMV is geselecteerd voor de vormgeving van Ocean World, een initiatief om aan de Spuikomweg in Vlissingen een indoor watersportcentrum te realiseren. De basis van het watersportcentrum wordt gevormd door een kunstmatige rivier die gelegenheid...
lees verder...

image
Wat zijn de kansen voor uitwisseling van energie, water en restproducten op gebiedsniveau, bij bedrijventerreinen en bij de productie van voedsel?
Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van een transitie naar een biobased economy?
Aansprekende projecten...
lees verder...

image
Met de aanleg van de Greenportlane worden ook de eerste contouren van het werklandschap Klavertje 4 zichtbaar. Het is de verwachting dat het eerste klaver met bedrijfsvelden nog in 2011 gereed zal komen.
lees verder...

image
TNT Post en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) hebben vandaag een serie postzegels gepresenteerd met daarop een vijftal ontwerpen voor bijzondere, toekomstige gebouwen in Nederland. Wij zijn trots geselecteerd te zijn om met het ontwerp...
lees verder...

image
Onze studie naar een woontypologie die een hoge dichtheid verenigt met een landschappelijke omgeving is beloond bij de D3 International Housing Competition
lees verder...

image
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ruimtelijk ontwerp voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16 / A17).

Het LPM heeft hoge ambities...
lees verder...

image
Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft dinsdag samen met gedeputeerde Ger Driessen in Venlo de starthandeling verricht voor de aanleg van de Greenportlane. De Greenportlane (N295) verbindt straks de A67 met...
lees verder...

image
Maarliefst twee projecten van SMV zijn opgenomen in het Jaarboek Landschap en Stedenbouw. Zowel Klavertje 4 Greenport Venlo als Waterpleinen werden door een deskundige jury geselecteerd als voorbeeldprojecten.
Het jaarboek werd op 11 december...
lees verder...

image
In de Bosatlas van Nederland Waterland is het waterplein opgenomen als een van de oplossingen waarmee in stedelijk gebied de door klimaatverandering extra benodigde piekberging kan worden gerealiseerd. Dit vormt een waardevolle erkenning voor...
lees verder...

image
Vanaf 9 december 2010 zal het project Inside Out van Studio Marco Vermeulen te bewonderen zijn in het Architectuurmuseum Moskou. De tentoonstelling en bijbehorende catalogus zijn het resultaat van een ontwerpwedstrijd voor de bouw van 500 woonblokken...
lees verder...

image
In de afgelopen weken is het door SMV ontworpen houten ecoduct met succes onderworpen aan een aantal constructieve proeven. Het ecoduct is opgebouwd uit liggers die zijn samengesteld uit hele boomstammen zonder daarbij gebruik te maken van lijmverbindingen.

In...
lees verder...

image
Natuurlijk hebben we ook veel inspiratie opgedaan, maar het meest ontspannend was toch wel het ongegeneerde celebrity watching vanaf het terras.
lees verder...

image
GOING WEST
AUG 12 '10
Vijf weken reizen door het onmetelijke West-Amerikaanse landschap relativeert het werken aan landschapsontwikkeling in Nederland behoorlijk.
lees verder...

image
Studio Marco Vermeulen has been nominated for the Iakov Chernikhov International Prize. The Iakov Chernikhov International Foundation (ICIF) has established a biannual International Prize on the name of Iakov Chernikhov in 2006. The Prize is...
lees verder...

image
10 september t/m 24 oktober 2010
Expositie Architectuur als noodzaak

Opening: Zondag 12 september om 15.30 uur door Ole Bouman, directeur NAi.

Architectuur als Noodzaak laat zien dat architectuur kan helpen bij het oplossen van de...
lees verder...

image
Op vrijdag 9 juli heeft Provinciale Staten van Brabant het Inpassingsplan Agro- & Foodcluster Nieuw Prinsenland vastgesteld.

Deze zomer is tevens gestart met de eerste grondwerkzaamheden in Nieuw Prinsenland. De grondwerken omvatten uitgebreide...
lees verder...

image
28 juli: São Paulo (Brazilië)

De afgelopen jaren richtten hevige regenval en noodweer een ravage aan in Rio de Janeiro en São Paulo. Er vielen enkele honderden doden en er werd voor ontelbare euro's schade aan de infrastructuur aangericht....
lees verder...

image
SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek,...
lees verder...

image
Het Rotterdamse paviljoen maakt deel uit van de ‘Urban Best Practice Area’. Op dit onderdeel van de World Expo laten vijftig wereldsteden zien hoe zij actuele stedelijke problemen van oplossingen voorzien. Rotterdam ziet klimaatverandering...
lees verder...

image
Tentoonstelling in NAi Rotterdam (Zaal 2):
19 februari 2010 - 16 mei 2010


De internationale reizende tentoonstelling ‘Architecture of consequence' toont ontwerpen die zijn ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame...
lees verder...

image
Op vrijdag 26 maart brachten 35 leden van de NAi Circle onder leiding van Ole Bouman (per boot) een bezoek aan Studio Marco Vermeulen. Onder het genot van een drankje kregen zij tekst en uitleg over het werk van SMV. Aanleiding was de bijdrage...
lees verder...

image
Moskou voert sinds enkele jaren de lijst aan van duurste steden ter wereld. De rijkdom van de Russische oligarchen concentreert zich volledig in deze stad. Een deel van de bevolking van Moskou profiteert hiervan, terwijl een groeiende groep...
lees verder...

image
De burgemeesters van de twaalf gemeenten van Midden-Holland hebben met veel complimenten ingestemd met de door SMV en Investeren in Ruimte opgestelde Ruimtelijk Agenda Midden-Holland.
lees verder...

image
NIEUWE WEBSITE
FEB 17 '10
We hebben een nieuwe website!
De website geeft een helder overzicht van recente projecten, alsmede van de projecten uit de Urban Affairs periode. Met behulp van de speciaal ontwikkelde PDF-maker (zie bij [/site/pdf.php...
lees verder...

image
SMV is samen met Urban Xchange door Brainport Development, de Provincie Noord-Brabant en Industrieschap Ekkersrijt gevraagd om een toekomstvisie te maken voor bedrijventerrein Ekkersrijt. Belangrijk onderdeel van deze visie is het formuleren...
lees verder...

image
De Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft als doelstelling het behoud van agrarische activiteiten in het Groene Woud (het cultuurlandchap tussen 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg) en tegelijkertijd het bevorderen van ruimtelijke...
lees verder...

image
SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek,...
lees verder...

image
In opdracht van de vier Brabantse architectuurcentra tekent SMV aan de nieuwe kaart voor BrabantStad.

De opdracht betreft het ontwerpen en vervaardigen van een prikkelend kaartbeeld van de ruimtelijke agenda van de Brabantse stedelijke regio,...
lees verder...

image
AbC Festival 2009: Water
Water—chemical matrix of life, transportation conduit, industrial feedstock, agricultural necessity–is coming under new pressures. This year Alphabet City considers the current state of this most vital substance,...
lees verder...

image
Op 30 oktober presenteert het NAi een boek getiteld Architectuur als Noodzaak – Nederlandse ontwerpen voor de toekomst. In het boek komt het werk van 25 Nederlandse ontwerpbureaus aan bod, die allemaal vanuit de voornoemde urgenties werken....
lees verder...

image
In opdracht van Klavertje 4 maakt SMV een schetsontwerp voor een pocketpark in de afslag 12 van de A73 nabij Venlo. Het park zal een beeldmerk worden voor het werklandschap Klavertje 4, alsmede een entree vormen voor de Floriade in 2012, de...
lees verder...

image
SMV doet onderzoek naar de mogelijkheden om in het toekomstige werklandschap Klavertje 4 een volledig houten ecoduct te realiseren. Het ecoduct vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone (EHS) ten westen van Venlo. Gekozen...
lees verder...

image
SMV is door de Provincie Noord-Brabant en Grontmij geselecteerd om een stedenbouwkundig ontwerp te maken Logistiek Park Moerdijk. Het LPM wordt 190 ha groot en moet een van de meest duurzame bedrijventerreinen van Nederland worden. Het sluiten...
lees verder...

image
Studio Marco Vermeulen is verhuisd naar een bijzonder rijksmonument (het witte pand op de foto) op een bijzondere locatie aan de Maaskade in het centrum van Rotterdam. De Maaskade is gelegen op het Noordereiland en biedt uitzicht op een van...
lees verder...

image
Samen met betrokkenen bij de ontwikkeling van de Sunrise Campus (o.a. wethouder Mark Verheijen van Gemeente Venlo en CEO Léon Giesen van Scheuten Solar Glass) is Marco op werkbezoek geweest naar Londen. Onder leiding van Philip Vencken zijn...
lees verder...

image
Tentoonstelling NAi Rotterdam: 1 april - 3 mei

Gedurende de manifestatie -Maak ons Land- is de Grote Zaal een werkplaats voor de ruimtelijke inrichting. Elke maand, van november tot en met april, wordt een specifiek thema zoals mobiliteit,...
lees verder...

image
De gemeenten Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum, Venlo en de provincie Limburg hebben de handen ineen geslagen om de gebiedsontwikkeling in de regio Venlo op te pakken. Onder de vlag van Greenport Venlo is er een gezamenlijke integrale gebiedsontwikkeling...
lees verder...

image
SMV is door de Provincie Limburg gevraagd om het masterplan voor de Glas- en Energie Campus in Venlo op te stellen. SMV gaat dit samen doen met collega-architectenbureau GroupA uit Rotterdam.

De Sunrise Campus (werktitel) is gelegen op het...
lees verder...

image
Een nieuw begin: de oprichting van Studio Marco Vermeulen is een feit. We kijken uit naar een enerverende tijd vol nieuwe kansen en uitdagingen!
lees verder...

image
Per 1 januari 2009 is Urban Affairs opgeheven. Wij, Theo Hauben en Marco Vermeulen, hebben ervoor gekozen om na ruim 10 jaar samenwerking ieder een eigen weg te gaan en twee nieuwe bureaus te openen.

De samenwerking is in 1997 gestart met...
lees verder...