Zuiderwaterlinie inspiratieatlas

Een atlas over de bewogen geschiedenis van Brabant

Het is een heus werk geworden, de inspiratie-atlas over de Zuiderwaterlinie. Je vindt er een schat aan informatie terug die nog nooit eerder op deze schaal is samengebracht. Van historische verhalen tot spannende ideeën voor de toekomst. De atlas is bedoeld om inspirerende bouwstenen aan te reiken voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie in de komende jaren. Het complete Zuiderwaterlinie boek is hier te downloaden.

(Let op: inspiratie komt met een aantal MB, waardoor het downloaden even kan duren. Geen paniek, it’s worth the wait)

Eeuwenlang werden de Brabantse vestingsteden afzonderlijk verdedigd. Nadeel was de mogelijkheid tot omsingeling en belegering. De steden waren ook te passeren in een opmars naar Holland. Het idee achter de Zuiderwaterlinie is even eenvoudig als doeltreffend. Door de steden te verbinden met inundatievlakten en verdedigingswerken op de accessen te bouwen, ontstond er een landsbrede waterlinie met de Brabantse steden als bolwerken. Nu was belegering niet meer mogelijk en kon via de Hollandse zijde de bevoorrading altijd doorgaan. Troepen achter de linie konden zich eenvoudiger verplaatsen naar het strijdtoneel. Voor de toekomst van de Zuiderwaterlinie spelen verbindingen opnieuw een hoofdrol.

Het gaat daarbij deels om nieuwe fysieke verbindingen tussen natuurgebieden en historische bezienswaardigheden. Maar het gaat ook om een gedeelde identiteit die bestaande vestingwerken, landschappen en activiteiten samenbrengt onder de noemer Zuiderwaterlinie. Net zoals Route 66 glans (en daarmee een economische impuls) geeft aan een hele reeks locaties langs een weg dwars door de Verenigde Staten, zo zal ook het onderdeel zijn van de Zuiderwaterlinie glans geven aan vestingsteden, natuurgebieden, horeca en leisure.

Drie perspectieven
We beschrijven drie perspectieven voor het opnieuw in stelling brengen van de Zuiderwaterlinie. In het eerste perspectief benoemen we de kansen voor een unieke, 150 kilometerlange landschaps- en natuurontwikkelingszone. In het tweede perspectief ontrafelen we het ruimtelijk DNA van de fortificaties, zodat die opnieuw tot leven kunnen worden gewekt. Tot slot schetsen we een toekomstbeeld waarbij we het bewegen langs de linie tot beleving verheffen. Het samenvoegen van perspectief 1 (de vlakken), perspectief 2 (de punten) en perspectief 3 (de lijnen) resulteert in een onderscheidend (toekomstig) recreatief landschap van formaat waar landschappelijke en cultuurhistorische waarden hand in hand gaan. Een landschap dat niet alleen een militair meesterwerk markeert en een natuurlijk fenomeen is, maar tegelijkertijd een nog steeds voelbare religieuze en culturele scheidslijn die door Nederland loopt.

jaar
2016

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse

in samenwerking met
Huibert Crijns (gemeente ’s-Hertogenbosch), Hans van Engen (provincie Noord-Brabant), Paul Versijp (gemeente
Bergen op Zoom), Joost Findhammer (provincie Noord-Brabant), en René Kwant (bureauKwant)


programma
Onderzoek, Inspiratiedocument

status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

website
www.brabant.nl

more...
Inspiratieatlas de Zuiderwaterlinie
Inspiratieatlas de Zuiderwaterlinie
De Zuiderwaterlinie in zijn (historische) context
De Zuiderwaterlinie in zijn (historische) context
De bouwstenen van de linie, 1568 - 1701
De bouwstenen van de linie, 1568 - 1701
De Zuiderfrontier, 1701 - 1795
De Zuiderfrontier, 1701 - 1795
Een dieptepunt van de Waterlinie, 1795-1830
Een dieptepunt van de Waterlinie, 1795-1830
Van Belgische Opstand tot vestingwet, 1830-1874
Van Belgische Opstand tot vestingwet, 1830-1874
De verdediging van Zuid-Nederland na de vestingwet, 1874-1930
De verdediging van Zuid-Nederland na de vestingwet, 1874-1930
Van de Tweede Wereldoorlog tot nu, 1930-2016
Van de Tweede Wereldoorlog tot nu, 1930-2016
Op de grens van zand en klei.
Op de grens van zand en klei.
Hoge grondwaterstand op de Naad van Brabant.
Hoge grondwaterstand op de Naad van Brabant.
Het inundatieprincipe
Het inundatieprincipe
Meerdere technieken om een gebied te inunderen.
Meerdere technieken om een gebied te inunderen.
Bestaande landschappen en natuurgebieden
Bestaande landschappen en natuurgebieden
Bouwstenen voor een amfibielandschap
Bouwstenen voor een amfibielandschap
Het landschap van de Zuiderwaterlinie kan de Nederlandse evenknie van de Everglades worden
Het landschap van de Zuiderwaterlinie kan de Nederlandse evenknie van de Everglades worden
Visiekaart voor het amfibisch landschap de Zuiderwaterlinie
Visiekaart voor het amfibisch landschap de Zuiderwaterlinie
Bebouwingstypologie vestingwerken
Bebouwingstypologie vestingwerken
De Zuiderwaterlinie verbonden te land en te water.
De Zuiderwaterlinie verbonden te land en te water.
De linie in vijf stellingen.
De linie in vijf stellingen.
Route A59
Route A59
Voorstel om de Stelling van Willemstad recreatief te verbinden door middel van een (militair) amfibievoertuig.
Voorstel om de Stelling van Willemstad recreatief te verbinden door middel van een (militair) amfibievoertuig.
De Zuiderwaterlinie zichtbaar maken
De Zuiderwaterlinie zichtbaar maken
Verbindingscentrum Zuiderwaterlinie
Verbindingscentrum Zuiderwaterlinie
Varend LinieLab, rondreizend informatiecentrum langs alle vestingsteden van de Zuiderwaterlinie.
Varend LinieLab, rondreizend informatiecentrum langs alle vestingsteden van de Zuiderwaterlinie.
gerelateerde projecten