Woonlandschappen Deurne

Recreatief knooppunt

Met de ligging nabij het Zandbos en natuurgebied de Grote Peel, zijn er volop aanknopingspunten voor het Hippisch Centrum Deurne voor recreatie. Het is mede daarom ook nadrukkelijk de wens om dit bijzondere terrein toegankelijk en beleefbaar te maken als toegangspoort voor het Zandbos. Daarnaast is de ambitie om op deze plek bijzondere woningen te realiseren, waarbij wonen, landschap en circulariteit hand in hand gaan.

Op zoek naar een groene, kindvriendelijke woonomgeving en een gezond buitenleven, woont het grootste deel van de Nederlanders in een compromis: de buitenwijk. Er ligt een grote uitdaging voor de toekomst om woon(en werk)omgevingen te maken die zelf landschappelijke waarde genereren in plaats van deze te ontnemen aan het bestaande landschap. Kunnen we in het kader van het te herbestemmen terrein van Hippisch Centrum Deurne het eerste recreatie- en verblijfslandschap realiseren dat een mooier, duurzamer en socialer alternatief biedt?

Nieuw landschap dat uitnodigt tot active leisure

Het Zandbos is ontstaan door overbeweiding met schapen en afplaggen voor de potstal, een oud staltype waarbij koeien op stro staan waarin hun mest valt.
Om de overlast van stuivend zand tegen te gaan zijn door de Staat in de 19e eeuw zowel de grove den, voor de behoefte aan hout in de Limburgse mijnen, als de Amerkiaanse eik aangeplant. In de 20e eeuw is gestart met de omvorming van het productiebos naar een natuurlijker bos met hogere natuurwaarden. Door de zandgronden is een zeldzaam natuurgebied ontstaan met onder andere het Buntven, een uitgestoven laagte waar water in blijft staan. Er zijn verschillende wandel- en mountainbikeroutes en ruiterpaden in het natuurgebied.

Het gebied heeft een gunstige ligging te midden van enkele middelgrote tot grote steden, belangrijke verbindingswegen zoals de A67, de N270 en de treinverbinding Eindhoven-Venlo.

Uit een eerste ruimtelijk-economische schets van de omgeving, uitgevoerd door Telos, blijkt dat Deurne met name bezoekers trekt voor toeren en wandelen Vooral vanuit Helmond, Venray en Asten komen bezoekers naar Deurne voor deze activiteiten.

Landschappelijk recreëren en verblijven met hoge dichtheid

Zandboshal
Zandboshal
jaar
2019

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Chiel Lansink

programma
Recreatie en wonen

status
Ontwerp

opdrachtgever
Telos, Libéma


volgend project:
Energietransitie Noordzeekanaalgebied
gerelateerde projecten