Waterpleinen

Introductie van een type

Nederland heeft een traditie in het ondergronds afvoeren van hemelwater via een uitgebreid rioolstelsel. Nederlandse steden hebben ondanks een aantal beeldbepalende singels, relatief weinig oppervlaktewater waar de regen kan worden vastgehouden. En het rioolstelsel kan het hemelwater nu al met moeite verwerken als het hard regent. De komende decennia zal het niet alleen vaker regenen, de buien zelf zijn ook heviger. Deze hevige piekbuien leveren in het dichtbevolkte stedelijk gebied een probleem op: het regenwater kan niet weg door te veel verharde ruimte. Als het rioleringssysteem dan overbelast raakt stromen de straten over. Deze overlast leidt tot hinder en schade. Hinderlijk zijn grote plassen op straat, waardoor voetgangers hun voeten niet droog houden als ze door de stad willen gaan. Schade zijn de ondergelopen kelders en souterrains van woningen, winkels en horeca. Daarvoor introduceren we een nieuw type hemelwaterberging: het waterplein.

Om piekbuien (tijdelijk) op te kunnen vangen worden plaatsen in de openbare ruimte zo ingericht, dat zij gecontroleerd kunnen overstromen. Deze plaatsen noemen we waterpleinen. Geen plein in de klassieke betekenis van het woord, maar een plein als een centrale ruimte in een waterhuishoudkundige opvangeenheid, een verzamelbassin. In dit bassin wordt regenwater verzameld en vastgehouden. Vanuit dit bassin kan het of langzaam worden afgegeven aan het grondwater (infiltratie) of alsnog op een later tijdstip worden afgevoerd via de bestaande riolering. Het waterplein staat het overgrote deel van de tijd droog en is dan in gebruik als iedere andere openbare ruimte in de stad. Na een hevige regenbui wisselt het waterplein van gedaante en gebruik. Dit betekent dat er bij het ontwerp van een waterplein veel aandacht is voor het gebruik en de verblijfswaarde in droge toestand. De elementen die noodzakelijk zijn voor de waterberging worden zo veel mogelijk ingezet om een aantrekkelijke verblijfsplek te maken.

jaar
2006

in samenwerking met
VHP, Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Urban Affairs

programma
Hemelwaterberging

opdrachtgever
Initiatief Urban Affairs en -Scape, gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur

website
www.architectuurfonds.nl

more...
1. Het waterplein als centrale ruimte in een eenheid | 2. Rotterdam als een verzameling van wateropvangeenheden
1. Het waterplein als centrale ruimte in een eenheid | 2. Rotterdam als een verzameling van wateropvangeenheden
De gangbare instrumentarium voor het omvangrijke ondergrondse netwerk van buizen en pijpen kan een hevige regenbui niet meer aan
De gangbare instrumentarium voor het omvangrijke ondergrondse netwerk van buizen en pijpen kan een hevige regenbui niet meer aan
1. Schematische werking rioolstelsel | Bij aanhoudende regenbui: 2. Bufferen in het systeem | 3. overstort - peilfluctuatie singel | 4. Overloop uit de kolken - overlopen singel
1. Schematische werking rioolstelsel | Bij aanhoudende regenbui: 2. Bufferen in het systeem | 3. overstort - peilfluctuatie singel | 4. Overloop uit de kolken - overlopen singel
1. Ontkoppelen van hemelwateropvang: van conventioneel gemengd systeem via een verbeterd gescheiden systeem naar ontkoppeling en gebiedsgebonden opvang van schoon water | 2. Voorstel voor anders investeren
1. Ontkoppelen van hemelwateropvang: van conventioneel gemengd systeem via een verbeterd gescheiden systeem naar ontkoppeling en gebiedsgebonden opvang van schoon water | 2. Voorstel voor anders investeren
Staalkaart waterpleinen: 1. Drijvend plein | 2. Speelplaats | 3. waterzuiverend plein | 4. Singel | 5. Canyon | 6. Kurkmat | 7. Sponsplein | 8. Waterzuiverend grind
Staalkaart waterpleinen: 1. Drijvend plein | 2. Speelplaats | 3. waterzuiverend plein | 4. Singel | 5. Canyon | 6. Kurkmat | 7. Sponsplein | 8. Waterzuiverend grind
Referentiekosten per kuub water berging: 1. Vijvergraven (350 euro/m3) | 2. Singel graven (500 euro/m3) | 3. Ondergrondse bak (1000 euro/m3) | 4. Herstructureren met water (1000 euro/m3) | 5. Waterplein
Referentiekosten per kuub water berging: 1. Vijvergraven (350 euro/m3) | 2. Singel graven (500 euro/m3) | 3. Ondergrondse bak (1000 euro/m3) | 4. Herstructureren met water (1000 euro/m3) | 5. Waterplein
Drie basisprincipes: 1. Bufferen los van het systeem met een permeabel bassin | 2. Bufferen voor het systeem met een open bassin | 3. Extra buffer in het rioolsysteem doormiddel van een gesloten bassin
Drie basisprincipes: 1. Bufferen los van het systeem met een permeabel bassin | 2. Bufferen voor het systeem met een open bassin | 3. Extra buffer in het rioolsysteem doormiddel van een gesloten bassin
Voorbeeld open basin | 1. Verschillende sportfaciliteiten met het waterbergend vermogen | 2. Het open bassin als sportlandschap met een waterbergend vermogen van 5.000m3
Voorbeeld open basin | 1. Verschillende sportfaciliteiten met het waterbergend vermogen | 2. Het open bassin als sportlandschap met een waterbergend vermogen van 5.000m3
Belangrijke factoren voor hemelwateropvang
Belangrijke factoren voor hemelwateropvang
Stedelijke strategieën voor Rotterdam met drie principes en zes typologieën
Stedelijke strategieën voor Rotterdam met drie principes en zes typologieën
De positionering van de zes voorbeeldtypen waterpleinen in vier wijken van de stad
De positionering van de zes voorbeeldtypen waterpleinen in vier wijken van de stad
Centrum (wijk Cool): een ondiep plein op Het Landje
Centrum (wijk Cool): een ondiep plein op Het Landje
Wijk het Oude Noorden: een stelsel van dammen
Wijk het Oude Noorden: een stelsel van dammen
Centrum (wijk Oude Westen): een reeks van verzonken pleinen
Centrum (wijk Oude Westen): een reeks van verzonken pleinen
Crooswijk: waterballon op de Mariniersweg
Crooswijk: waterballon op de Mariniersweg
gerelateerde nieuws
gerelateerde media
gerelateerde projecten