Toren Oirschot

De eenzame toren in het groen

De Oude Toren is een middeleeuwse kerktoren bij Oostelbeers, in de gemeente Oirschot. De kerktoren staat midden in de velden op zo’n 700 meter buiten de dorpskom omgeven door een bosschage en een schutterswei. De toren hoorde bij een aan het eind van de 19e eeuw gesloopte, middeleeuwse parochiekerk. Het is een sober bakstenen bouwwerk van vier geledingen zonder steunberen. De onderste geledingen dateren uit de eerste helft van de 14e eeuw en de vierde geleding is in de 15de eeuw toegevoegd. Het omringende landschap is opnieuw verkaveld, maar daarbij is het gebied rondom de toren met zijn grote eikenbomen en linden gespaard gebleven en is van ecologische waarde. De directe omgeving van kerk en toren blijkt omgeven te zijn geweest met een gracht en aarden wal. Een omwald kerkhof is tegenwoordig uniek, maar moet in het verleden vaker zijn voorgekomen. De toren bezat vroeger een spits, zoals de oude kerk van Middelbeers. De huidige spits is een gevolg van een zuinige restauratie. In de kerkt huizen vleermuizen en een kerkuil.
De gemeente Oirschot, waar Oostelbeers onderdeel van uitmaakt, kent vele bezienswaardigheden. Zo telt zij 320 rijks- (lijst) en gemeentelijke monumenten en beschikt zij over twee beschermde dorpsgezichten. Oirschot heeft daarmee de grootste ‘monumentendichtheid’ van Nederland. De gemeente is voornemens nadere visie te gaan vormen op de mogelijkheden en kansen die er zijn om het erfgoed van de gemeente stad beter beleefbaar te maken en eventueel te koppelen aan andere opgaven in de stad, waaronder de vrijetijdseconomie.
De gemeente wil ook de Oude Toren beter beleefbaar maken en als decorum, en eventueel als voorziening, kunnen gebruiken voor tal van activiteiten en kleinschalige evenementen zoals bruiloften, concerten, theater, culinaire bijeenkomsten etc.
Tegelijkertijd wil de gemeente het kenmerkende karakter van de ‘eenzame toren in het groen’ zo min mogelijk aantasten en indien mogelijk verder versterken. Dat vraagt om een ruimtelijk subtiele en strategische aanpak.

more...
gerelateerde projecten