Sunrise Campus

Stedenbouwkundig ontwerp Glas- en Energiecampus Venlo

Sunrise Campus is gelegen op het bedrijventerrein Trade Port West in Venlo en betreft een open-innovatie campus voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van glas en energie. De kennis en aanwezigheid van het hier reeds gevestigde bedrijf Scheuten Solar & Glass is daarbij cruciaal. Ongeveer de helft van het uitgeefbaar gebied wordt gereserveerd voor de bouw van productiehallen, de andere helft voor kantoren en onderzoeksruimten. Deze laatste meer arbeidsintensieve functies zijn gesitueerd aan de rand van een centrale groene verblijfsruimte.

In dit groene hart van Sunrise Campus vindt tevens de opvang en buffering van regenwater plaats alsmede de zuivering van afvalwater. De campus wordt dan ook niet aangesloten op het drinkwaternet en de riolering. De daken van de gebouwen op de campus fungeren als zonne-akkers. Daarnaast zal er door middel van ondergrondse warmte-koude opslag en warmtekrachtkoppelingsinstallaties maximaal bespaard worden op de behoefte aan fossiele brandstoffen. Ten slotte moeten (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt worden.

Centraal op het terrein bevindt zich de ‘Biotoop’. Zowel de werknemers van Scheuten als de werknemers van de andere bedrijven kunnen er gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen als restaurant, fitness, kinderopvang en vergaderfaciliteiten. De Biotoop vormt daarmee tevens de plek van ontmoeting en – wezenlijk voor open innovatie – uitwisseling van kennis. Behalve dat de campus als geheel het visitekaartje van Venlo kan vormen, kan de Biotoop in het bijzonder het beeldmerk van de campus gaan vormen. Enerzijds vanwege het landschappelijke decorum waarin het opgenomen wordt, en anderzijds door een bijzondere architectonische vormgeving waarbij ook weer glas en energie een hoofdrol zullen spelen

jaar
2010

team
ir. Marco Vermeulen, Thijs van Spaandonk, Peter Botz

in samenwerking met
GroupA

programma
Productiehallen, kantoren, laboratoria, centraal voorzieningengebouw, parkeervoorzieningen, landschap

status
in ontwikkeling

opdrachtgever
Gemeente Venlo

website
www.venlo.nl

more...
vogelvlucht kijkend richting het zuiden
vogelvlucht kijkend richting het zuiden
zicht vanaf de snelweg rijdend richting Venlo
zicht vanaf de snelweg rijdend richting Venlo
zicht op de Biotoop en het werklandschap
zicht op de Biotoop en het werklandschap
zicht vanaf de snelweg komend vanuit Venlo
zicht vanaf de snelweg komend vanuit Venlo
plankaart Sunrise Campus
plankaart Sunrise Campus
Cradle2Cradle plan
Cradle2Cradle plan
Schema waterhuishouding
Schema waterhuishouding
Schema thermische energie
Schema thermische energie
Schema electrische energie
Schema electrische energie
Schema Biotoop
Schema Biotoop
Lengte- en dwarsprofiel
Lengte- en dwarsprofiel
Biotoop
Biotoop
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten