Rundveehouderij Peter van de Laar

Volledig duurzame vrijloop/compoststal voor melkvee

Het ontwerp betreft de realisatie van een stal voor 100 runderen die deels gesitueerd is op de locatie van een bestaande ligboxenstal die zal worden afgebroken. Gekozen is voor een compoststal of potstal, een type stal dat voor de introductie van kunstmest op de schrale gronden van Brabant veelvuldig voorkwam. Net zoals toen wordt ook nu de compost regelmatig afgegraven en uitgereden over de omliggende akkergronden. De warmte die vrijkomt bij het composteren wordt gebruikt om het woonhuis van de rundveehouder te verwarmen. Daarnaast speelt dierenwelzijn een belangrijke rol. In deze vrijloopstal is beduidend meer bewegingsruimte dan in een conventionele ligboxenstal en liggen de runderen op een zacht compostbed. Het dak is opgebouwd uit vijf luchthappers die voor maximale ventilatie zorgen wat van groot belang is bij het proces van composteren. De hellingshoek van deze luchthappers is tevens optimaal gemaakt voor pv-cellen (622 m2) die in de elektriciteitsbehoefte van de stal voorzien. Het regenwater wordt via een vijftal spuwers verzameld in een goot, geïntegreerd in een talud, aan de westzijde van de stal van waaruit het als drinkwater voor de runderen beschikbaar wordt gemaakt.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 1665 m2 en een hoogte van 8 meter. Door de bouwmassa te segmenteren ontstaat er een schaal die beter aansluit het cultuurhistorische landschap van het Groene Woud. De vorm van de segmenten en het gebruik van een antracietkleurige (stalen) gevelbekleding refereert aan de Vlaamse schuur, een beeldbepalende typologie in deze omgeving. Door het dak aan de westzijde af te schuinen ontstaan kenmerkende dakschilden. Tegelijkertijd wordt aan deze zijde een talud gerealiseerd waardoor het weiland visueel gezien een beetje wordt opgetild. Het donkere kleurgebruik, de segmentering, de schilden en het talud zorgen samen voor een optimale inpassing van de stal in de omgeving.

jaar
2010

team
ir. Marco Vermeulen

programma
Duurzame compoststallen

status
Definitief Ontwerp | realisatie 2011

opdrachtgever
Stichting Streekrekening Het Groene Woud

website
www.hetgroenewoud.com

more...
Zicht vanaf Kasterenseweg
Zicht vanaf Kasterenseweg
Zicht vanuit omgeving
Zicht vanuit omgeving
Principe duurzaamheid
Principe duurzaamheid
exploded view
exploded view
doorsnedes
doorsnedes
boven: aanzicht noord-oost
 onder: aanzicht noord west
boven: aanzicht noord-oost onder: aanzicht noord west
boven: aanzicht zuid-west
onder: aanzicht zuid-oost
boven: aanzicht zuid-west onder: aanzicht zuid-oost
plattegrond
plattegrond
gerelateerde projecten