Reset Resort

Programmatische allianties aan de snelweg

Reset Resort clustert snelwegprogramma’s die niet identiek zijn, maar bepaalde deelverzamelingen bezitten, zodat ze elkaar complementeren in plaats van bevestigen. Deze programmatische alliantie wordt met verschillende intenties bezocht, waarbij de bezoeker in aanraking komt met andere programma’s en de mogelijkheid bestaat om voortdurend de tijdsbesteding bij te stellen (re-set). De clustering is dan ook niet eenduidig te benoemen, maar krijgt vanuit iedere verschillende combinatie van programma’s opnieuw betekenis (re-sort). Reset resort is een programmatische formule ten behoeve van de vrijetijdsbesteding en de onthaasting (reset) en resulteert in een micro-kosmos waarin de bezoeker de klok rond zou kunnen verblijven (resort). Reset resort is in eerste instantie bedoeld om de automobilist op de weg te houden en biedt voorzieningen om hem te ondersteunen in zijn reis. De benzinepomp voert de auto en het drive-by restaurant tankt de bestuurder bij. Deze voorzieningen worden dusdanig uitvergroot dat er ook een intern circuit ontstaat dat door die zelfde voorzieningen draaiende gehouden wordt. Eenmaal afgehaakt van de lineaire snelweg is het nu mogelijk om in deze perpetuum mobile rondjes te blijven draaien langs de snelweg, net zolang tot auto en inzittenden voldoende zijn opgeladen, in welke vorm dan ook, om de reis voort te zetten. Een vergelijking met het hart als schakel tussen de grote en kleine bloedsomloop dient zich aan.


more...

Het verblijf in het benzinestation kan opgerekt worden van vijf minuten (alleen tanken) naar enkele weken (vakantiepark). De pompwinkel is uitgegroeid tot een complete supermarkt, de sanitaire voorzieningen hebben de status van een kuuroord gekregen, en het garagebedrijf is opgeblazen tot een complete boulevard. De begrenzingen en het potentiële raakvlak van deze voorzieningen is meegegroeid waardoor er op totaal andere plekken nieuwe onverwachte verbanden en betekenissen ontstaan die het programma als geheel doen schiften. Hierdoor hoeft het niet langer slechts om een intermezzo langs de snelweg te gaan, maar kan het gebouw ook doel op zich worden.

Reset resort is een autogebouw bij uitstek. De auto is de voorwaarde van haar bestaan, de snelweg haar navelstreng. Daarom wordt de auto gekoesterd en het autorijden gethematiseerd. Afgezien van een benzinepomp, een carwash en een garage die de auto in optimale conditie brengen, vormt het gebouw een klein attractiepark voor de auto(mobilist). Het plezier van het autorijden vormt de sleutel tot de paradox van een vierkant autogebouw. Het gebouw is niet soepel en snel, maar stug en het elegant bewegen over het asfalt wordt tot kunst verheven.
jaar
1998

gerelateerde projecten