Recreatietransferium

Parkeergarages als lunapark

(2e prijs, Prix de Rome 2001, Architectuur)

Ter hoogte van het CSM-terrein in Halfweg wordt het ontspoorde asfalt van de N200 opgerold tot een lunapark van parkeergarages. De verschillende parkeerfrequenties omarmen ieder sportvoorzieningen behorend bij een bepaalde vervoersmodaliteit. De vormgeving van de parkeerstructuur schept condities voor de aanhechting van verbogen programma's zoals een popcentrum of evenemententerrein. Het maaiveld wordt failliet verklaard en vrijgegeven voor alle vormen van modderrecreatie. Routes ten behoeve van de recreatieve consumptie van de omgeving worden langs de garages geleid en parallel geschakeld. Iedere denkbare overstap tussen verschillende vervoersmiddelen is in dit recreatietransferium mogelijk. Het stelsel kan ingezet worden voor de publieke ontsluiting van Amsterdam en Haarlem, waarbij de recreatievoorzieningen de aantrekkingskracht en verblijfstijd vergroten. Net zoals ten tijde van de trekvaart de wachtlokalen in Halfweg tot dranklokalen transformeerden, zo kan ook nu het overstapstation doel op zich worden. Andersom beredeneerd wordt de toegankelijkheid van het recreatiegebied Spaarnwoude dankzij deze gesubsidieerde parkeervoorziening optimaal. Met de directe koppeling van de lineaire, doorgaande wegen aan de lusvormige, recreatieve paden fungeert het recreatietransferium als interface tussen twee elkaar hier kruisende landschappen. De polemische verhouding tussen het nostalgische landschap van de scheidende bufferzone en het moderne landschap van de verbindende infrastructuur wordt ontmanteld.

jaar
2001

in samenwerking met
Urban Affairs

programma
Recreation transferium

status
2e prijs

opdrachtgever
Prix de Rome Architectuur

website
www.prixderome.nl

more...
1. FUNCTIONELE MOBILITEIT / 2. RECREATIEVE MOBILITEIT / 3. FYSIEK ACTIEVE BEWEGING: INDOOR / 4. FYSIEK ACTIEVE BEWEGING: OUTDOOR / 5. FYSIEK PASSIEVE BEWEGING
1. FUNCTIONELE MOBILITEIT / 2. RECREATIEVE MOBILITEIT / 3. FYSIEK ACTIEVE BEWEGING: INDOOR / 4. FYSIEK ACTIEVE BEWEGING: OUTDOOR / 5. FYSIEK PASSIEVE BEWEGING
gerelateerde media
gerelateerde projecten