Parkstad Limburg

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken

Nieuwe markten voor Parkstad

Volgens de Structuurvisie 'Op hete kolen' blijft de ontwikkeling van Parkstad Limburg achter bij die van haar omgeving. Daar waar Maastricht zich sterk internationaal profileert, Aken opbloeit als 'Kompetenzraum für Hochtechnologie' en zich in Genk de logistiek en industrie sterk ontwikkelt, kampt de voormalige Oostelijke Mijnstreek nog steeds met een nijpende sociale problematiek, relatief hoge werkeloosheid, laag regionaal inkomen en wegtrekkende jonge bevolking. De eigen kracht wordt onvoldoende benut.


more...

In een eerste analyse zijn de unieke karakteristieken van Parkstad onderzocht en benoemd welke nieuwe markten er zijn die zouden kunnen en willen investeren in Parkstad zodat die unieke kwaliteiten benut worden. Het voornemen is om met deze analyse belanghebbende marktpartijen te benaderen.
Kaart met eigenschappen voor: Parkstad netwerkstad, Internationale orientatie, Groen-rood, Geborgen wonen, Veel voor weinig
Kaart met eigenschappen voor: Parkstad netwerkstad, Internationale orientatie, Groen-rood, Geborgen wonen, Veel voor weinig
Groenstructuur met natuur en grootschalige leisure
Groenstructuur met natuur en grootschalige leisure
Eigenschappen van bestaande hoevens en kastelen gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
Eigenschappen van bestaande hoevens en kastelen gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
Eigenschappen bestaande mijnkolonien gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
Eigenschappen bestaande mijnkolonien gebruiken voor nieuwe woon- en werkmilieus
Kaart met bestaande kolonien, hoevens en kastelen
Kaart met bestaande kolonien, hoevens en kastelen
jaar
2007

in samenwerking met
Urban Unlimited, Telos, ZKA, Urban Affairs

programma
Woonomgeving, werkomgeving en publiek domein

opdrachtgever
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

website
www.ontwikkelingsmaatschappij-parkstad.nl


volgend project:
SUPERvillage