Park aan de Linge

Cultuurhistorisch recreatielandschap

Het gebied tussen de steden Arnhem en Nijmegen functioneert niet als park en heeft ook nauwelijks potentie om als 'traditioneel park' te functioneren. Het is veel eerder een recreatielandschap in wording, een 'doe-landschap'. Om dienst te doen als ontspanningsvoorziening voor de gehele omliggende regio zal er op zoek moeten worden gegaan naar programma dat complementair is aan het aanwezige en flexibele opzet die geleidelijke ontwikkeling in de tijd toelaat.

We hebben gezocht naar de actuele betekenissen die dit gebied vervult en de rol die de Linge hierin kan spelen. Om cultuurhistorie te activeren is het interessant om het Park op te vatten als een verzameling amuletten: plaatsen die verwijzen naar de diepere betekenis die het gebied heeft gehad, gecombineerd met actueel recreatief programma dat aanwezige cultuurhistorie voorziet van nieuwe betekenissen.

Ruimtelijk uitgangspunten in het gebied zijn de hartlijn: de Linge en de waterhuishoudkundige eenheid van de Linge de reikwijdte van het park bepaald. Procesmatig is aanpak gekoppeld aan een reeks van (kleinere) ingrepen, gekoppeld aan een netwerk rond de Linge.
Het ontwerpvoorstel is opgebouwd uit drie lagen die alle voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten. Tezamen 'laden' ze het park aan de Linge op met betekenis en gebruiksmogelijkheden. Ten eerste wordt de bergingopgave, die gekoppeld is aan de waterhuishoudkundige hoofdstructuur de Linge, vormgegeven als een reeks ruimtes met dubbelgebruik: ze dienen altijd ook een ander nut ter versterking van het Park. Als er geen water wordt opgevangen, kan er ook iets anders gebeuren. Ten tweede komen er lusthoven aan de Linge, omheinde tuinen ter verpozing, vermaak en contemplatie met waardevolle archeologie. En ten derde worden reeds aanwezige pareltjes in het gebied opgenomen in een fietsnetwerk. Op een aantal cruciale overgangsmomenten, zowel in fysieke zin als in relatie tot de cultuurhistorie, worden nieuwe monumenten ontworpen. Zoals de grenslijn tijdens de tweede wereldoorlog of de hedendaagse grenslijn, de A325, die geflankeerd wordt door een defensiedijk uit de koude oorlog. Daar waar deze de Linge kruist zou dit moment nadrukkelijk kunnen worden vormgegeven als een attractief punt in het park.

jaar
2005

in samenwerking met
-Scape, Urban Affairs

programma
Park met waterberging, ontspanningsvoorzieningen

opdrachtgever
Stimuleringsfonds voor Architectuur, Bureau Venhuizen

website
www.architectuurfonds.nl

more...
Kaart met amuletten | Uitgangspunt ontwerp
Kaart met amuletten | Uitgangspunt ontwerp
Mogelijke situatie in 2015
Mogelijke situatie in 2015
Markering van een overgang | Highway rainbow
Markering van een overgang | Highway rainbow
Lusthoven aan de Linge
Lusthoven aan de Linge
gerelateerde media
gerelateerde projecten