Ons eten - drinken

Verbouwing restaurant - bar

In de nieuwe doorsnede van het pand zijn de woningen herkenbaar als een compact archetypisch volume dat dwars door de horecaverdiepingen heen wordt kortgesloten op de straat. De sculpturale trap-naar-huis domineert weliswaar het interieur van het café, maar is exclusief toegankelijk voor de bewoners. Het huis is op deze wijze wel present in het etablissement en voor de cliëntèle resteert de vraag over de bestemming van de trap. Op de 2e verdieping bevindt zich een spoelkeuken die is ontkoppeld van de woonverdieping waardoor een schacht ontstaat die de achterste delen van de eerste verdieping aanlicht. De trappen zijn zo ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat het licht vervolgens doorvalt tot voor de toiletten in de kelderverdieping.
De eerste verdieping is gereserveerd voor het meer formele restaurantgedeelte. Een kleine tafel met aan weerszijden een stoel vormt de basis van iedere restaurantopstelling en wordt hier als een enkel meubel beschouwd. Met de synthese van tafel en stoel wordt een element gevormd dat tevens het territorium van de 'inzittenden' afbakent. De tafels kunnen hierdoor dichter bij elkaar staan zonder dat het oncomfortabel wordt.

Op de begane grond spelen alcoholica een hoofdrol, maar wordt er tevens eten geserveerd. Café en restaurant ontmoeten elkaar hier door bar en tafels samen te voegen tot een dertien meter lang houten meubel dat diverse herkenbare café- en restaurantopstellingen incorporeert. Deze oud-bruine tafel-bar biedt daarmee zit- sta- en liggelegenheid aan sociale en solitaire eters en drinkers. Aan de tafelbar is altijd voldoende zitgelegenheid, omdat de wijze van plaatsnemen slechts in beperkte mate gedefinieerd is. De hoogte van het gehele element is 90cm, een maat die precies het midden houdt tussen tafel- en barhoogte en overeenkomt met de ideale werkhoogte. Een alzijdig aanschuiven van personeel, klanten én de dj maakt de tafelbar tot het vleesgeworden ONS-gevoel.

jaar
2002

in samenwerking met
Urban Affairs

programma
Restaurant, bar, appartement

status
gedeeltelijk gerealiseerd

opdrachtgever
H.E.M. B.V, Interbrew Nederland B.V.

website
www.ons.nu

more...
Maquette pand
Maquette pand
Bestaande en nieuwe doorsneden
Bestaande en nieuwe doorsneden
Maquette restaurant verdieping
Maquette restaurant verdieping
Maquette café begane grond
Maquette café begane grond
gerelateerde projecten