New Sciencepark Ekkersrijt

Het nieuwe hart van Science Park Eindhoven

New Sciencepark wordt de nieuwe inspirerende werkomgeving van Ekkersrijt en tegelijkertijd het nieuwe hart van Science Park Eindhoven.

De werknemers staan centraal in New Sciencepark. De informele werkcultuur gericht op teamwerk is onderdeel van het succes van New Sciencepark. Het vernieuwende werklandschap moet dan ook een informele, flexibele en open leeromgeving zijn waar de kenniswerkers extreem effectief en productief kunnen functioneren. Innovatie is cruciaal voor New Sciencepark, evenals het overkoepelende gevoel van een hechte community. Door informele uitwisseling ontstaan nieuwe ideeën en technologische oplossingen. De inrichting van de faciliteiten stimuleren de mensen om te gaan rondwandelen en elkaar op allerlei informele plekken te ontmoeten.

Werken in het New Sciencepark betekent vrijheid en plezier en dus biedt het werklandschap comfort, ontspanning en inspiratie. Dit uit zich in een reeks voorzieningen en gebruiksmogelijkheden in de gebouwen en het park. De intentie is dat werknemers ook persoonlijk groeien en steeds beter afgewogen keuzes kunnen maken. Naast de voorzieningen zijn er ook trainingsprogramma’s die de betrokkenheid en motivatie van werknemers versterken.

Tegelijkertijd is New Sciencepark een open toegankelijk gebruikspark voor iedereen die er wil werken, sporten, ontspannen of verblijven. Uiteraard ook voor gelijkgestemden zoals de werknemers van aangrenzende bedrijven.

De architectuur van de nieuwe bebouwing zal in belangrijke mate bijdragen aan de toekomstige identiteit en uitstraling. Ook van belang is de wijze waarop deze bebouwing, samen met de tussenliggende ruimte, de interactie tussen werknemers accommodeert en stimuleert. Verdiepingen zouden geen barrière mogen zijn voor uitwisseling en samenwerking. Het belang hiervan wordt onderstreept door de (toekomstige) huisvesting van Google en Facebook. Het idee is daarom om de routing en beweging tot centraal thema te verheffen bij de vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de parkachtige ruimte daartussen. Het moet mogelijk zijn om alle werkplekken eenvoudig onderling (zonder lift) te voet te bereiken, maar ook per waveboard, fiets of step. In zekere zin worden de recreatieve routes daarmee voortgezet in de bebouwing en is het mogelijk om je mountainbike tegen je bureau te parkeren. De wijze waarop dit is vormgegeven, verschilt per gebouw en geeft ieder gebouw een eigen signatuur.

jaar
2012

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal

in samenwerking met
Urban Xchange

opdrachtgever
Brainport Development
Provincie Noord-Brabant
Industrieschap Ekkersrijt


website
www.ekkersrijt.nl

more...
Ontwerpvoorstel
Ontwerpvoorstel
Luchtfoto bestaande situatie
Luchtfoto bestaande situatie
Bestaande situatie: bebouwing, eigendomsgrenzen en bestemming
Bestaande situatie: bebouwing, eigendomsgrenzen en bestemming
Knooppunt in netwerk van recreatieve routes; beweging en interactie staan centraal
Knooppunt in netwerk van recreatieve routes; beweging en interactie staan centraal
Bebouwing
Bebouwing
Groene ruimte voor ontmoeting, contemplatie en inspiratie
Groene ruimte voor ontmoeting, contemplatie en inspiratie
Zelfvoorzienend op het gebied van energie, water en reststoffen
Zelfvoorzienend op het gebied van energie, water en reststoffen
Wonen en alledaagse voorzieningen, zoals een supermarkt en kinderdagverblijf
Wonen en alledaagse voorzieningen, zoals een supermarkt en kinderdagverblijf
Centraal gelegen restaurant met eigen productie van groenten en vis
Centraal gelegen restaurant met eigen productie van groenten en vis
Samen bewust leven, sense of community
Samen bewust leven, sense of community
24/7
24/7
Referenties park
Referenties park
Referenties zelfrealisatie
Referenties zelfrealisatie