Ambitiekaart NLDelta
Ambitiekaart NLDelta

Nationaal Park NLDelta

De natuur-, cultuur- en recreatieve ambities van NLDelta

Binnen NL Delta is de dynamiek tussen water en land is bepalend geweest voor de ontstaansgeschiedenis. Het water is de belangrijke identiteitsdrager. NLDelta is een gebied dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch, Haringvliet, het Hollands Diep en het Volkerak. Een dynamisch deltagebied dat strekt van Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam. Verbonden door water en een uniek ecosysteem, waar mens en natuur al eeuwen hand in hand gaan.

Het landschap van het Nationaal Park NLDelta is gevormd door het water. Dat dit dynamisch landschap wordt gedomineerd door het water is zichtbaar in de strategiekaart. Het is een dynamisch gebied van overgangen en grenzen. Eb en vloed, land en water, natuur en cultuur, vroeger en nu, droog en nat, zoet en zout: het is hier allemaal op korte afstand van elkaar te beleven. Deze diversiteit aan landschappen en de daarbij behorende natuur en cultuur iconen dienen geaccentueerd te worden.

NLDelta is meer dan alleen natuur. De ambitie is om juist de combinatie van verschillende thema’s (recreatie, cultuurhistorie, economie, waterhuishouding, etc.) zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. De ambities van het nationaal park zijn in drie thema’s te verdelen; ambities voor natuurontwikkeling, de beleefbaarheid en de bereikbaarheid van het Nationaal Park.

In 2020 heeft Studio Marco Vermeulen de ontwikkelstrategie voor het Nationaal Park NLDelta gepresenteerd. De presentatie is te downloaden via deze link.

Natuur ambities
Natuur ambities

Natuur ambities

NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.
Ambities beleefbaarheid
Ambities beleefbaarheid

Ambities beleefbaarheid

De iconen van NLDelta zijn beleefbaar en weerspiegelen, als parels aan een parelsnoer, de identiteit van ons gebied en de rijkdom van onze delta. Aan de hand van verschillende thema’s en ruimtelijke kenmerken zijn zes hoofdstukken te onderscheiden binnen NLDelta. Elk vormt een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk verhaal over de dynamiek tussen land en water.
Ambities bereikbaarheid
Ambities bereikbaarheid

Ambities bereikbaarheid

NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. Goede verbindingen over land én water en bijzondere overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt ervaren.

Clusters van iconen vertellen het verhaal van NLDelta en maken een meerdaags bezoek aantrekkelijk.

Het Zoetwatergetijdengebied, de Biesbosch
Het Zoetwatergetijdengebied, de Biesbosch
De polders, Kinderdijk
De polders, Kinderdijk
Wereldhaven, haven van Rotterdam
Wereldhaven, haven van Rotterdam
Nieuwe deltanatuur, het Haringvliet
Nieuwe deltanatuur, het Haringvliet
De poort naar de delta, Munnikenland
De poort naar de delta, Munnikenland
Verdedigen met water, de Zuiderwaterlinie
Verdedigen met water, de Zuiderwaterlinie
jaar
2020

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse

status
Ontwikkelstrategie

opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant

website
www.nldelta.nl


volgend project:
DeltaGrid 2050, Zuid-Holland
gerelateerde projecten