Namisto

Odessa's halsketting in zee

Dit onderzoeksproject is gericht op de ontwikkeling van de havenstad Odessa, de enige stad aan de Zwarte Zee met meer dan een miljoen inwoners. Odessa is de grootste havenstad van Oekraïne en een centrum van industrie, hoger onderwijs en toerisme. Toch laat de ontwikkeling van het toeristisch potentieel van Odessa nog te wensen over, vooral door de slechte verbinding tussen de stad en de zee en door het inefficiënte gebruik van de kustzone. Deze is te smal om de aanleg van een toeristische infrastructuur economisch haalbaar te maken. Dat laatste wordt ook nog eens bemoeilijkt door het archaïsche en verwarrende systeem van grondbezit.

Als mogelijke oplossing voor dit probleem stelt het NAMISTO project voor een halsketting te rijgen van zeven kunstmatige eilanden aan een nieuwe kustweg op een dijk. Op deze eilanden moeten commerciële , culturele, en recreatievoorzieningen worden gebouwd, maar ook wooncomplexen voor inwoners van Odessa en gastenverblijven. Het totale oppervlak bedraagt 165 hectare. De dertig kilometer lange nieuwe kust leent zich voor intensieve ontwikkeling. De bestaande kustzone wordt uitgebreid en er wordt ruimte geschapen voor nieuwe wegen, parkeerfaciliteiten, kades, landschapsparken en zones voor de ontwikkeling van vakantieoorden en bedrijfsterreinen. Door dit project dat grootschalige investering zal aantrekken, zal het huidige inrichtingspatroon van het gebied ingrijpend veranderen.
Met het NAMISTO-project wordt de mythe van Odessa als de maritieme toegangspoort van Oekraïne bewaarheid en ontstaan waardevolle kansen voor nieuwe, toekomstige legendes.

jaar
2005

in samenwerking met
Drozdov & Partners, Nice-Projects, Urban Affairs

programma
Eilanden om te wonen, werken en recreëren

opdrachtgever
Stadsbestuur van Odessa

more...
Maquette met nieuwe eilanden in de Zwarte Zee | kunstenaar O. Drozdov
Maquette met nieuwe eilanden in de Zwarte Zee | kunstenaar O. Drozdov
Tableau met nieuw stadsgezicht Odessa | kunstenaar O. Drozdov
Tableau met nieuw stadsgezicht Odessa | kunstenaar O. Drozdov
Tableau met analyses kustzone Odessa | kunstenaar O. Drozdov
Tableau met analyses kustzone Odessa | kunstenaar O. Drozdov
Zeekaart met  nieuwe eilanden
Zeekaart met nieuwe eilanden
Zeven thematische eilanden | boven het Wellnesseiland, het Stadseiland en het eerste Wooneiland | onder het Game-eiland, het Cultuureiland, het Watereiland en het tweede Wooneiland
Zeven thematische eilanden | boven het Wellnesseiland, het Stadseiland en het eerste Wooneiland | onder het Game-eiland, het Cultuureiland, het Watereiland en het tweede Wooneiland
gerelateerde media
gerelateerde projecten