Metabolism Waterpoort

Towards a biobased economy

In Waterpoort, het West-Brabantse deel van de rivierdelta van de Rijn-Schelde, leiden combinaties van fortuinlijke omstandigheden de regio naar een ‘biobased economy’. Het episch centrum van deze overgang is de Open Innovatie Campus Groene Chemie in Bergen op Zoom. Hier worden nieuwe methoden ontwikkeld om met lokaal landbouwafval (zoals bietenpulp en mest) hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings te produceren. Deze methoden worden opgeschaald en getest bij Biobase Europe in Gent voordat ze worden geïmplementeerd in fabrieken in en rond Waterpoort. De restwarmte en CO2-uitstoot van deze fabrieken wordt hergebruikt in kassen die in ruil hiervoor landbouwafval produceren als grondstoffen voor de productie. Om van kringlopen van energie, water en materialen te kunnen sluiten, moeten vele potentiële verbindingen nog worden gelegd. Een bestaande multicore ondergrondse pijpleiding (buisleidingenstraat) tussen Rotterdam en Antwerpen kan dienen als infrastructuur voor uitwisseling tussen de belangrijkste gebieden. Potentiële nieuwe algenfarms langs het traject van deze buisleidingenstraat kunnen CO2 absorberen, afvalwater zuiveren en zelfs nog meer biomassa produceren.

jaar
2010

team
ir. Marco Vermeulen, Marcello Fantuz

status
visie

opdrachtgever
Provincies Noord-Brabant en Zeeland

website
www.brabant.nl

more...
Waterpoort overzichtskaart
Waterpoort overzichtskaart
Belangrijke locaties
Belangrijke locaties
Waterpoort Metabolisme
Waterpoort Metabolisme
Restwarmte
Restwarmte
CO2
CO2
Water
Water
Electriciteit
Electriciteit
Biomassa
Biomassa
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Buisleiding
Buisleiding
Productie
Productie
Kennis
Kennis
Waterpoort plus gebied (inclusief Zeeland)
Waterpoort plus gebied (inclusief Zeeland)
Uitwisseling restwarmte Sloegebied
Uitwisseling restwarmte Sloegebied
Uitwisseling CO2 Sloegebied
Uitwisseling CO2 Sloegebied
Uitwisseling restwarmte Moerdijk
Uitwisseling restwarmte Moerdijk
Uitwisseling CO2 Moerdijk
Uitwisseling CO2 Moerdijk
Uitwisseling restwarmte Kanaalzone
Uitwisseling restwarmte Kanaalzone
Uitwisseling CO2 Kanaalzone
Uitwisseling CO2 Kanaalzone
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten