Lifetech Campus

Stedenbouwkundig ontwerp campus ASML en Maxima Medisch Centrum

In de oksel van de A2 en A67 bevinden zich het Maxima Medisch Centrum (MMC) en ASML, fabrikant van machines voor de productie van nanotechnologie. Hoewel beide bedrijven weinig inhoudelijke raakvlakken hebben, zijn beiden gebaat bij een aantrekkelijkere werkomgeving. De werknemers van beide bedrijven opgeteld bieden voldoende draagvlak voor een aantal voorzieningen die hiertoe bijdragen. Er wordt extra ontwikkelruimte gecreëerd door de wegen op te heffen die MMC en ASML van elkaar scheiden. Deze wegen zijn vanuit verkeerskundig oogpunt niet noodzakelijk. De resterende wegen vormen samen een ring die toegang geeft tot diverse parkeervoorzieningen. De vrij gekomen ruimte wordt benut voor een landschappelijke inrichting van de openbare ruimte. Hier bevindt zich ook een centraal gelegen voorzieningengebouw dat goed bereikbaar is voor alle potentiële gebruikers. Dit voorzieningengebouw wordt fysiek verbonden met diverse onderdelen van zowel MMC/High Med als ASML. Het resultaat is een markante passage (op hoogte) met collectieve voorzieningen die voor nagenoeg alle potentiële gebruikers comfortabel en laagdrempelig bereikbaar zijn.

jaar
2008

in samenwerking met
Urban Xchange, Urban Affairs

programma
Productiehallen, kantoren, laboratoria, centraal voorzieningengebouw, parkeervoorzieningen, landschap

opdrachtgever
Stichting Brainport

website
www.brainport.nl

more...
gerelateerde projecten