Landingsplaats De Ginkel

https://www.google.com/maps/@52.0360924,5.7342416,17.29z?entry=ttu

Bezoekerscentrum Ginkelse Heide

more...

Het nieuwe bezoekerscentrum is gepositioneerd op een strategische locatie aan de provinciale weg naast de huidige schaapskooi en tegenover de historische herberg. Het wordt daarmee onderdeel van de eeuwenoude pleisterplaats. Vanaf dit kruispunt van historische wegen zijn de bezienswaardigheden van de Ginkelse Heide goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Dat maakt een bezoekerscentrum op deze locatie tot een vanzelfsprekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de omgeving.

De gekozen locatie ligt op een hoekpunt van het zuidelijke, ruitvormige deel van de Ginkelse Heide. Door deze hoek als het ware omhoog te vouwen, ontstaat er een natuurlijke, 10 meter hoge tribune die een fenomenaal uitzicht biedt op dit deel van de heide dat als landingsplaats voor parachutisten tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde. Het geluid van de provinciale weg wordt op deze wijze afgeschermd, waardoor in alle rust van de natuur genoten kan worden en de impact van de historische landing kan doordringen. Het bezoekerscentrum (circa 2000 m2) zelf krijgt een plek onder de ’opgetilde heide’ die onderdeel is van Natura 2000 en daardoor de ecologische waarde kan behouden. Het bezoekerscentrum is goed zichtbaar vanaf de provinciale weg en zal nieuwsgierigheid bij passanten oproepen.

Het ‘uitsnijden en omhoog vouwen’ van de heide krijgt architecturale uitdrukking in de detaillering de materialisatie van het gebouw. De vloer van het bezoekerscentrum ligt circa 1 meter verdiept, net zoveel als de dikte van het dakpakket. Daarnaast zijn vloer en dakranden voorzien van de kleur en structuur van de ondergrond. Dit geeft het interieur van het bezoekerscentrum een tactiele kwaliteit en een stemmige sfeer. De kolommen zijn van hout en lijken het dak ternauwernood omhoog te houden. De buitenste 2 centimeter van deze kolommen is doelbewust verkoold, waardoor ze brandwerend zijn.
Het dak van het bezoekerscentrum is geperforeerd met 50 ronde dakramen, in verschillende afmetingen, die de landing verbeelden. Deze ramen brengen op theatrale wijze daglicht in het bezoekerscentrum en vormen tegelijkertijd een eerbetoon aan de 50 soldaten die hier omkwamen tijdens de landing. Daarmee is het bezoekerscentrum niet alleen informatie- en uitzichtpunt, maar ook gedenkplaats.

Centerpiece in het bezoekerscentrum is een levensgrote maquette van de Ginkelse Heide die de belangrijkste elementen in de omgeving toelicht en in onderling verband laat zien. De maquette toont tevens de andere landingsplaatsen en het verloop van de laatste dagen van Market Garden. In het bezoekerscentrum kunnen brillen of helmen worden geleend waarmee bezoekers een augmented reality (AR) ervaring kunnen ondergaan. Zittende op het dak kan met een AR bril op de landing worden beleefd waarbij het beeld van parachutisten wordt geprojecteerd op het echte beeld van de heide.
jaar
2019

programma
bezoekerscentrum, expositie, horeca


volgend project:
Human Nature