Hoeksche Waard werkt

Dé voedingsbodem voor de Randstad

In de Hoeksche Waard hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Daartegenover staat dat er, als de trend zich doorzet, in de toekomst sprake zal zijn van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De regio bereidt zich hierop tijdig voor en treft maatregelen om de effecten hiervan op te vangen en de aanwezige kansen optimaal te benutten.

Verbinden, versterken, samenwerken
Samen met de provincie start de regio Hoeksche Waard met een programma om de ontwikkeling in de regio te stimuleren: Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Het doel: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit doen we door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten. Het programmaplan is vastgesteld in juni 2017 door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en in mei door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Het programma werkt vanuit vijf thema’s die elkaar versterken en beïnvloeden:

Duurzame landbouw
Natuur en recreatie
Demografische ontwikkelingen
Energie en Duurzaamheid
Bereikbaarheid en mobiliteit

jaar
2017

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Chiel Lansink

in samenwerking met
Regio Hoeksche Waard
Provincie Zuid-Holland


opdrachtgever
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

website
www.pzh.nl

more...
Gebiedsprogramma op kaart
Gebiedsprogramma op kaart
Buitendijkse natuur en recreatiegebieden
Buitendijkse natuur en recreatiegebieden
Legenda buitendijkse natuur en recreatiegebieden
Legenda buitendijkse natuur en recreatiegebieden
Regeneratieve landbouw en foodlab
Regeneratieve landbouw en foodlab
Legenda regeneratieve landbouw en foodlab
Legenda regeneratieve landbouw en foodlab
Bereikbaarheid en mobiliteit
Bereikbaarheid en mobiliteit
Legenda bereikbaarheid en mobiliteit
Legenda bereikbaarheid en mobiliteit
Energie en duurzaamheid
Energie en duurzaamheid
Legenda energie en duurzaamheid
Legenda energie en duurzaamheid
Demografische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen
Legenda demografische ontwikkelingen
Legenda demografische ontwikkelingen