Gasontvangststation Dinteloord

Noordzeedijk Dinteloord


De gevel van het nieuwe gasontvangststation van het Agro Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland is gebouwd met biobased panelen van Nabasco materiaal, geproduceerd door NPSP Composieten in Haarlem. De in totaal 104 panelen bestaan uit een composietmateriaal van biohars en hennepvezels. Bij de productie van biocomposiet worden geen kleurstoffen toegevoegd. Het materiaal heeft dan ook de kleur van de grondstof: chocoladebruin.

‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord.

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. Het gebied, met daarin een bestaand fabrieksterrein van de Suikerunie, heeft een omvang van circa 600 hectare. Het AFC Nieuw Prinsenland zal een voorbeeld worden van duurzame koppelingen waarbij kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen zoveel mogelijk worden gesloten. Zo zal het glastuinbouwgebied gebruik kunnen maken van de restwarmte en C02 die beschikbaar is in de fabriek van Suiker Unie. Daarnaast worden de gietwaterbassins geconstrueerd met bietengrond die resteert in het productieproces van suiker. Er komt een biovergistingsinstallatie, waarmee plantaardig afval kan worden omgezet in biogas en in de tuinbouwkassen zullen wkk-s aanvullende warmte, elektriciteit en CO2 gaan produceren. Samen zullen deze wkk-s zo’n 200 MW aan elektriciteit kunnen gaan terugleveren aan het net, wat een equivalent vormt van een halve steenkolencentrale. Vooralsnog zullen deze wkk-s worden gevoed met aardgas, maar dat zal in de toekomst gemengd en wellicht volledig vervangen kunnen worden door biogas.
Middenin in dit vooruitstrevende gebied staat het nieuwe Gasontvangststation, een rechthoekig gebouw met een plofdak. En een huid van biocomposiet.
Als het gaat om het verwerken van reststromen treedt Suiker Unie op als voorloper: de fabriek wil suikerbietresten in zetten voor nieuwe grondstoffen. Die transitie naar een ‘biobased economy’ zoals die in AFC op verschillende niveaus gestalte kreeg, was voor architect Marco Vermeulen aanleiding om te onderzoeken hoe daar in de materialisering van het gasontvangststation op ingespeeld zou kunnen worden. Samen met NPSP uit Haarlem heeft hij een gevelpaneel ontwikkeld met een receptuur van biohars en hennepvezels. Het paneel verbeeldt in reliëf de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N). Het gebruik van fossiele brandstoffen in het GOS wordt op deze wijze gecombineerd met een belofte van een tijdperk met biobased grondstoffen.
jaar
2012

in samenwerking met
Gasunie

programma
Gasontvangsstation

status
Gebouwd


volgend project:
Loopgraaf voor de Vrede
gerelateerde projecten