Energielandschappen Drenthe

Energetisch absorptie- of laadvermogen van het Drents landschap

Studio Marco Vermeulen is gevraagd om te verbeelden en inzicht te geven in het energetisch absorptie- of laadvermogen van het Drents landschap. Met andere woorden: op welke wijze, en op welke schaal, kan er in het Drents landschap duurzame energie opgewekt, getransporteerd én opgeslagen worden, met behoud of mogelijk zelfs versterking van de ruimtelijke kernkwaliteiten van dit landschap?

Het landschap van de provincie Drenthe is in sterke mate bepaald door invloed van de mens. Door de eeuwen heen hebben inwoners van Drenthe hun omgeving met eigen hand ontgonnen, ingericht en aangepast aan de omstandigheden door de tijd. Gebaseerd op die traditie en de natuurlijke omstandigheden zijn er een aantal landschapstypen te onderscheiden: het hoger gelegen Esdorpenlandschap op het Drents Plateau, het esgehuchtenlandschap langs de Reest, de ontginningkoloniën van de maatschappij van Weldadigheid, aan de randen van Drenthe de lager gelegen wegdorpenlandschappen van de laag- & randveenontginning en de veenkoloniën en tot slot de moderne en dynamische stedelijk- en snelweglandschappen.

Het doel van dit onderzoek is een toekomstbeeld schetsen waarbij de energievoorzieningen (opwekking, buffering en transport) zo goed mogelijk zijn geïntegreerd in deze verschillende landschappen. Bij ieder van deze toekomstbeelden wordt energetische optimalisatie in balans gebracht met de ruimtelijke en landschappelijke kernkwaliteiten. De toekomstbeelden geven zicht op het laadvermogen of absorptievermogen van het landschap.

Deze verbeeldingen laten de logica en verwevenheid van de energie-inpassing in generieke Drentse landschappen zien. Het gaat om de ruimtelijke wetmatigheden, zoals maat en schaal, open-gesloten, structuur en samenhang, die invloed hebben op de situering van de nieuwe energie-inpassingen.

In dit document geven wij antwoord op deze onderzoeksvraag en aanbevelingen voor toekomstig beleid over energie en ruimte in Drenthe.

jaar
2017

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Chiel Lansink

status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Provincie Drenthe

website
www.provincie.drenthe.nl

more...
impressie energielandschap
impressie energielandschap
Landschapskaart
Landschapskaart
Esdorpenlandschap
Esdorpenlandschap
Esdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
Esdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
Veenkoloniaal landschap
Veenkoloniaal landschap
Veenkoloniaal landschap laad- en absorptievermogen
Veenkoloniaal landschap laad- en absorptievermogen
Snelweglandschap
Snelweglandschap
Snelweglandschap laad- en absorptievermogen
Snelweglandschap laad- en absorptievermogen
Wegdorpenlandschap
Wegdorpenlandschap
Wegdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
Wegdorpenlandschap laad- en absorptievermogen
Stedelijk landschap
Stedelijk landschap
Stedelijk landschap laad- en absorptievermogen
Stedelijk landschap laad- en absorptievermogen
Impressie inpassing wegdorpenlandschap
Impressie inpassing wegdorpenlandschap
Impressie inpassing wegdorpenlandschap
Impressie inpassing wegdorpenlandschap
Impressie inpassing esdorpenlandschap
Impressie inpassing esdorpenlandschap
Impressie inpassing esdorpenlandschap
Impressie inpassing esdorpenlandschap
gerelateerde projecten