Energie-infra Noord-Holland

Systeemstudie 2020-2050

De Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 is een coproductie
van de Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Liander, Gasunie, TenneT en het consortium van CE Delft, Studio Marco Vermeulen en TNO/ECN. Binnen dit onderzoek was Studio Marco Vermeulen verantwoordelijk voor de ruimtelijke verkenning en het integrale beeld van de energieontwikkeling in de toekomst en de impact op de noodzakelijke energie-infrastructuur.

Van oudsher worden systeemanalyses uitgevoerd voor afzonderlijke energiemodaliteiten (bijvoorbeeld elektriciteit of gas). De opgaven en uitdagingen van de energietransitie maken het noodzakelijk om veel meer te kijken naar de dwarsverbanden. We willen immers auto’s elektrificeren, huizen en fabrieken van het aardgas af, duurzame opwek en nog veel meer. Dit betekent dat gebruikspatronen, die voorheen voorspelbaar waren (bijvoorbeeld:auto’s gebruiken benzine, LPG of diesel), naar de toekomst vergaand kunnen veranderen, in omvang en ook met verschillende energiedragers.

jaar
2019

team
ir. Joost van der Waal

in samenwerking met
CE Delft
TNO/ECN


status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Liander, Gasunie, TenneT

website
www.noord-holland.nl

more...
Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.
Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.
De te realiseren of te verzwaren netwerken.
De te realiseren of te verzwaren netwerken.
Elektriciteitsvraag en -aanbod tot 2050
Elektriciteitsvraag en -aanbod tot 2050
Hernieuwbare elektriciteitsproductie tot 2050
Hernieuwbare elektriciteitsproductie tot 2050
Verwachte energievraag gebouwde omgeving tot 2050
Verwachte energievraag gebouwde omgeving tot 2050
Verwachte energievraag industrie tot 2050
Verwachte energievraag industrie tot 2050
Huidige elektriciteitsnetwerk
Huidige elektriciteitsnetwerk
Knelpunten in het elektriciteitsnetwerk
Knelpunten in het elektriciteitsnetwerk
gerelateerde projecten