Vol: Een mix van stad, rivier en landschap
Vol: Een mix van stad, rivier en landschap

Deltascenario's Rijnmond-Drechtsteden

Rijnmond Drechtsteden

Mogelijke toekomsten voor het stedelijk gebied Rijnmond-Drechtsteden tot 2100

Het doel van deze studie is het op een heldere en overzichtelijke wijze in beeld brengen van de verschillende mogelijke toekomsten, voor de extreem lange termijn (tot 2100) voor het stedelijk gebied van Rijnmond-Drechtsteden, als input voor de regionale uitwerking van de Deltascenario’s.

Er zijn vier nationale Deltascenario’s ontwikkeld (VOL, STOOM, RUST en WARM). De klimatologische en sociaaleconomische veranderingen worden beschouwd als de belangrijkste drijvende krachten voor de ontwikkeling van zeer uiteenlopende omstandigheden voor het waterbeheer in de komende eeuw. De twee kernonzekerheden van de Deltascenario’s zijn dan ook:

1. Hoe snel en in welke mate zal het klimaat veranderen?

2. Is er sprake van sociaaleconomische groei of sociaaleconomische krimp?

Deze kernonzekerheden vormen ook het geraamte van de scenario’s van Rijnmond- Drechtsteden.
Vol: De regio Rijnmond-Drechsteden als schakel in een globaal, egalitair netwerk, waarin elke knoop zijn eigen specifieke kwaliteit heeft
Vol: De regio Rijnmond-Drechsteden als schakel in een globaal, egalitair netwerk, waarin elke knoop zijn eigen specifieke kwaliteit heeft
Vol
De ontwikkeling van de regio zal gebaseerd zijn op het bereikbaarheidprofiel van de regio. De stedelijk band van Amsterdam tot Brussel kan gezien worden als één uitgestrekte netwerkstad. De knopen in dit netwerk zullen onderling goed verbonden zijn door middel van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit openbaar vervoer biedt ook toegang tot het tussenliggende recreatielandschap. De moderne traditie van functiescheiding is doorbroken. Wonen, werken en recreatie zullen zich steeds meer mengen in deze policentrische stad. De haven is teruggekeerd naar de stad en de rivier is een volwaardig onderdeel van de openbare ruimte. Vanwege de beperkte waterveiligheidsopgave kan de gedroomde waterstad worden gerealiseerd waarbij stad en water maximaal worden verweven.
Vol: Polycentrische netwerkstad
Vol: Polycentrische netwerkstad
Vol: De rivier als onderdeel van de openbare ruimte
Vol: De rivier als onderdeel van de openbare ruimte
Stoom: Rijnmond-Drechtsteden als de belangrijkste toegang voor de import en export van en naar het Europese achterland
Stoom: Rijnmond-Drechtsteden als de belangrijkste toegang voor de import en export van en naar het Europese achterland
Stoom
Rijnmond – Drechtsteden fungeert als haven- en productiecluster van de metropoolregio Amsterdam. In deze dichtbevolkte regio bevinden zich vier stedelijke brandpunten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, welke door middel van robuuste infrastructuur (snelwegen en hogesnelheidstrein) met elkaar en het centrale vliegveld verbonden zijn. De haven zal verder groeien aan de zuidoever van de Maas en zich ook verder ontkoppelen van de stad. De logistieke functie van de rivier is geoptimaliseerd en biedt geen ruimte voor recreatie. De toenemende waterdreiging heeft geleid tot een verdere versteviging van dijkring 14, en een sterke ruimtelijke segregatie waarbij de stad zich afkeert van het water. Het centrale zakencentrum biedt vooral plaats aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de haven en handel.
Stoom: Rijnmond-Drechtsteden als haven- en productiecluster van de metropoolregio Amsterdam
Stoom: Rijnmond-Drechtsteden als haven- en productiecluster van de metropoolregio Amsterdam
Stoom: Sterke scheiding tussen haven en stad
Stoom: Sterke scheiding tussen haven en stad
Stoom: Zware infrastructuur verbindt de Central Business Districts met elkaar
Stoom: Zware infrastructuur verbindt de Central Business Districts met elkaar
Rust: Onderdeel van een wereld, waarin zelfvoorzienende, bewuste regio's vreedzaam naast elkaar bestaan
Rust: Onderdeel van een wereld, waarin zelfvoorzienende, bewuste regio's vreedzaam naast elkaar bestaan
Rust
Mede door de aanhoudende economische krimp in dit deel van de wereld is ook de bevolkingsomvang aanzienlijk afgenomen. De verstedelijking is geconcentreerd rond knopen en kernen met voorzieningen die onderling goed verbonden zijn. Er is meer ruimte beschikbaar die niet alleen ten goede komt aan het wooncomfort, maar ook mogelijkheden biedt voor een meer zelfvoorzienend bestaan. Verbouwing van voedsel en biomassa zal zich tot op de schaal van het bouwblok mengen met de woon- en werkomgeving. Door de afgenomen ruimtedruk op het omliggende landschap en de claim van de scheepvaart op de rivier zijn water en groen sterk verweven met de gebouwde omgeving.
Rust: Een netwerk van kleine, compacte kernen
Rust: Een netwerk van kleine, compacte kernen
Rust: Een ontspannen mix van mooie buurten en groen
Rust: Een ontspannen mix van mooie buurten en groen
Rust: Veel ruimte in de stad voor groen en kleinschalig landbouw
Rust: Veel ruimte in de stad voor groen en kleinschalig landbouw
Warm: Rijnmond-Drechtsteden afhankelijk afhankelijk van import uit de rest van de wereld
Warm: Rijnmond-Drechtsteden afhankelijk afhankelijk van import uit de rest van de wereld
Warm
De toenemende waterdreiging in combinatie met een beperkte hoeveelheid middelen om hier maatregelen voor te treffen, heeft rigoureuze keuzes geforceerd. Het gebied achter dijkring 14 zal bewoonbaar blijven zij het met aanzienlijk lager beschermingsniveau dan nu het geval is. De hoger gelegen delen achter de dijk bieden aanvullende bescherming en zullen worden bewoond door het meer welvarende deel van de bevolking. Ook de haven zal als belangrijke economische motor extra bescherming genieten. De delen die vaker blootgesteld worden aan het wassende water bieden zullen aan sterk verval onderhevig zijn, maar tegelijkertijd ook aantrekkingskracht uitoefenen op een nieuwe groep bewoners die hier de ruimte vindt voor creativiteit en experiment.
Warm: Geconcentreerde verstedelijking binnen de beschermde gebieden
Warm: Geconcentreerde verstedelijking binnen de beschermde gebieden
Warm: Groot contrast tussen de beschermde en niet beschermde delen van regio
Warm: Groot contrast tussen de beschermde en niet beschermde delen van regio
Warm: Ruimte voor informaliteit, experminent en creativiteit in de minder beschermde gebieden
Warm: Ruimte voor informaliteit, experminent en creativiteit in de minder beschermde gebieden
jaar
2011

team
ir. Marco Vermeulen, Renzo Sgolacchia, Thijs van Spaandonk, Louisa Vermoere

in samenwerking met
De Ruijter Strategie

status
Scenario

opdrachtgever
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

website
www.rijksoverheid.nl


volgend project:
Watersportcentrum en Resort Helenesee
gerelateerde media
gerelateerde projecten