380201307

De Zonneroute A37

A37 - Drenthe

De verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om meerdere delen van haar grondgebied langs infrastructuur ter beschikking te stellen voor de opwekking van duurzame energie door derden. De ruimte langs snelwegen biedt mogelijkheden voor de opwekking van zowel wind- als zonne-energie. Bij zonne-energie is de technologische ontwikkeling in volle gang en neemt het opbrengend vermogen en de kosteneffectiviteit ieder jaar nog steeds aanzienlijk toe. Het gematigde klimaat van Nederland blijkt tevens gunstig voor de opbrengst. Daarnaast heeft de opwekking van zonne-energie minder visuele impact op het landschap dan de plaatsing van windturbines. Ook hoeft er langs de snelwegen niet met ruimtegebruik voor voedselproductie geconcurreerd te worden, wat vaak bij de aanleg van zonneakkers wel het geval is. De kansen voor de opwekking van zonne-energie langs het rijkswegennet lijken dan ook groot. Rijkswaterstaat wil hiermee bijdragen aan het verduurzamen van energievoorziening en tegelijkertijd mogelijke inkomsten genereren ten behoeve van het onderhoud van het rijkswegennet.

Birdseye ontwerp knooppunt Holsloot
Birdseye ontwerp knooppunt Holsloot
De A37 is door Rijkswaterstaat in overleg met de Provincie Drenthe geselecteerd als concrete casus voor de opwekking van zonne-energie. Het doel is om hier binnen enkele jaren een iconische zonneroute te realiseren die als fieldlab (learning by doing) fungeert en bouwstenen biedt voor de opwekking van zonne-energie langs andere snelwegen in binnen- en buitenland.

Vanaf juni 2016 is Studio Marco Vermeulen (SMV) betrokken bij het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie langs de A37. Vanaf juli 2017 is op het eerder concept voortgebouwd en is het ontwerp verder ontwikkeld. Er is daarbij ingezoomd op aspecten als beheer, onderhoud en veiligheid (RAMSSHEEP analyse) alsmede aspecten als natuur, landschap en ecologie.

Dit resulteerde in een compleet en realistisch ontwerp met een substantiële opwekking van zonnestroom, landschappelijk ingepast en met behoud van ecologische waarden van het Rijkswaterstaat areaal.
Drie ordeningsprincipes. 1: Van A naar B. 2: Gevormd door kenmerken in het landschap. 3: Orientatie naar de zon.
Drie ordeningsprincipes. 1: Van A naar B. 2: Gevormd door kenmerken in het landschap. 3: Orientatie naar de zon.
Meevormende zonneroute
Meevormende zonneroute
Een van de principedoorsneden voor het opstelling van de zonnepanelen in combinatie met ecologische waarden.
Een van de principedoorsneden voor het opstelling van de zonnepanelen in combinatie met ecologische waarden.
Fase 1: zonnescherm ter hoogte van Hoogeveen-Oost.
Fase 1: zonnescherm ter hoogte van Hoogeveen-Oost.
Fase 1: zonnescherm doorsnede
Fase 1: zonnescherm doorsnede
Fase 2: impressie van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
Fase 2: impressie van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
Fase 2: doorsnede van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
Fase 2: doorsnede van de zonne-essen in knooppunt Holsloot.
Fase 3: doorkruising met historisch bebouwingslint bij de Ericasestraat.
Fase 3: doorkruising met historisch bebouwingslint bij de Ericasestraat.
Fase 3: doorsnede van de doorkruising met de Ericasestraat.
Fase 3: doorsnede van de doorkruising met de Ericasestraat.
Fase 3: birdseye van het ontwerp bij de Ericasestraat.
Fase 3: birdseye van het ontwerp bij de Ericasestraat.
Fase 4: uitbreiden van de zonneroute achter de geleiderails.
Fase 4: uitbreiden van de zonneroute achter de geleiderails.
Fase 4: doorsnede van de zonneroute geplaatst achter de geleiderails.
Fase 4: doorsnede van de zonneroute geplaatst achter de geleiderails.
Fase 4: birdseye van het ontwerp van de zonneroute achter de geleiderails.
Fase 4: birdseye van het ontwerp van de zonneroute achter de geleiderails.
Fase 5: ontwerp van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
Fase 5: ontwerp van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
Fase 5: doorsnede van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
Fase 5: doorsnede van de lange lijnen van zonnepanelen zonder geleiderails.
Fase 5: birdseye van de lange lijnen aan zonnepanelen zonder geleiderails.
Fase 5: birdseye van de lange lijnen aan zonnepanelen zonder geleiderails.
jaar
2018

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Wout Kruijer, ir. Bram Willemse, Msc. M.Arch. Bertus van Woerden, Chiel Lansink

status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Rijkswaterstaat

website
www.rijkswaterstaat.nl


volgend project:
Circular Mainframe
gerelateerde projecten